www.bemowa.pl

:: Nie taka nowa Ustawa Warszawska
Wiadomość dodana przez: Republikanin (2005-06-04 16:16:15)

Nowa Ustawa Warszawska przywracająca dzielnicom samorządność została przyjęta przez Sejm przytłaczającą większością głosów.Trudno jest ocenić co przyniesie ona miastu jako całości, ale dzielnice stają po raz drugi przed szansą decydowania o swoich pieniądzach.

Jeśli zostanie ostatecznie przyjęta ( podpis prezydenta, senat ) to przyszłoroczne wybory do rad dzielnicowych powinny być bezpośrednie.

Inaczej upartyjnienie i tak wyłączy obywateli z wpływu na poziom moralny, merytoryczny i decyzje rady dzielnicy.

Wtedy okaze się, czy prezydent Warszawy L. Kaczyński słusznie ostro oponował przeciwko tej ustawie.
adres tej wiadomości: www.bemowa.pl/news.php?id=99