www.bemowa.pl

:: Kto obroni fort Chrzanów?
Wiadomość dodana przez: Nietracący Ducha (2010-02-12 13:37:32)

 Ostatnia rubież obronna od zachodniej strony Warszawy sprzedana!
Agencja Mienia Wojskowego odstąpiła firmie deweloperskiej Mak Dom prawo wieczystej dzierżawy pozostałości zabytkowego Fortu Chrzanów, wraz z terenami przyległymi. Niestety z możliwości przejęcia tego obszaru nie skorzystały władze dzielnicy Bemowo.
Skutkiem tego zaniechania jest pozbawienie mieszkańców unikatowych terenów rekreacyjnych o niewątpliwym walorze historycznym.

Ostatnia rubież obronna od zachodniej strony Warszawy sprzedana! Agencja Mienia Wojskowego odstąpiła firmie deweloperskiej Mak Dom prawo wieczystej dzierżawy pozostałości zabytkowego Fortu Chrzanów, wraz z terenami przyległymi.
Niestety z możliwości przejęcia tego obszaru nie skorzystały władze dzielnicy Bemowo. Skutkiem tego zaniechania jest pozbawienie mieszkańców unikatowych terenów rekreacyjnych o niewątpliwym walorze historycznym.
Miejsce to jest ostoją saren polnych, bażantów, zajęcy i wielu innych zwierząt. Rośnie tam prawnie chroniona kocanka piaskowa oraz liczne ponad stuletnie dęby i głogi (oprócz innego starodrzewia).
Walory przyrodnicze tego terenu nie zostały jednak uwzględnione w planach firmy Mak Dom, która zamierza zbudować tam centrum konferencyjno-rekreacyjno-usługowe i przy tej okazji wyciąć około 700 drzew z ponad 1000 tam rosnących.
Na drzewach przeznaczonych do wycinki są już naniesione odpowiednie oznaczenia, a wniosek o wydanie zezwolenia na ich wycinkę oczekuje na decyzję Stołecznego Konserwatora Zabytków.
W obronie wartości przyrodniczych tego terenu nie wystąpił ani opiekujący się nim Stołeczny Konserwator Zabytków, ani Wydział Ochrony Środowiska Dzielnicy Bemowo, ani Komisja Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Bemowo ani też Burmistrzowie Dzielnicy Bemowo. 
Stowarzyszenie Inicjatywa Ekologiczna Bemowa wystąpiło więc w tej sprawie do Stołecznego Konserwatora Zabytków, Biura Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. O walorach przyrodniczych tego miejsca opowiedzieliśmy też przed kamerami TVP Warszawa.
Nadal mamy nadzieję, że zapadną decyzje korzystne dla środowiska. Jest to bowiem teren znacznie bardziej wartościowy, niż jedyny park na Bemowie – o sawannowym krajobrazie – Park Górczewska.


adres tej wiadomości: www.bemowa.pl/news.php?id=924