www.bemowa.pl

:: Bemowski DKDS czyli co... Dowiemy się dziś na IV-ym spotkaniu.
Wiadomość dodana przez: Redakcja IRB (2009-11-17 12:25:03)

Ruszyła instytucja obywatelska powołana z mocy przystapienia RP do UE. Stanowi ona instrument obywatelskiego udziału w realizacji demokratycznych relacji władza społeczeństwo.
Fakt wolnych wyborów nie jest gwarantem zachowania wpływu elektoratu na elektów zawiadujących naszą kasą.
Wiemy jak na polskim podwórku, a bemowskim tym bardziej funkcjonuje zwycięski aparat partyjny, dlatego też powstanie tego rodzaju ciała przedstawicielskiego należy traktować z wielka atencją, by i ono nie zostało sparaliżowane przez partyjne nadania.
Gdyby tak miało być bylibyśmy świadkami kolejnej kosztownej przybudówki do samorządu dzielnicowego. Zatem warto śledzić działalność nowopowstałego organu samorządności lokalnej.

O istnieniu i pracach tej komisji dowiedzieliśmy się ... jakby przypadkiem! Skrót DKDS ukryty na stronie głównej bemowo.waw w niewielkim butoniku niemal umknął naszym zainteresowaniom.
Klikając weń dowiedzieliśmy się, że dzisiaj tj. 17 listopada o 17-tej w sali sesji naszego ratusza jest zebranie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego. Ma ono charakter otwarty. Wezmą w nim czynny udział burmistrz Jarosław Dąbrowski i Krzysztof Zygrzak naczelnik Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej Bemowa.
To może być nowa jakość jeśli chodzi o odpowiedzialność wybieralnych organów samorządu przed wyborcami w okresie pełnienia przez nich 4-letnich obowiązków.


adres tej wiadomości: www.bemowa.pl/news.php?id=896