www.bemowa.pl

:: Praca czyni zdrowym.
Wiadomość dodana przez: Maciej Wysiadecki-Banaś (2014-03-03 11:27:06)

Ustawa emerytalna Platformy Obywatelskiej przeforsowana z pomocą PSL w połowie zeszłego roku jest jednym z najbardziej jaskrawych przejawów legislacyjnego darwinizmu.

Władza pożera poddanych. Jej bezwzględność w stosunku do kobiet okraszono szczególnie pokrętną hipotezą jakoby panie marzyły o zwiększeniu o siedem (!) lat wieku nabycia praw do emerytury.
Członkinie Platformy Obywatelskiej i ich sojuszniczki z PSL kipiały radością zapewniając z trybuny sejmowej jak bardzo takiej ustawy oczekują robotnice miast i wsi.
Przy okazji tego haniebnego spółkowania partii rządzących zrodziło się kilka pomniejszych potworków. Pierwszy, to fakt iż ustawa weszła w życie wstecznie do jej uchwalenia i zatwierdzenia przez Prezydenta, drugi iż podczas jej uchwalania zmieniono projekt ujmując mężczyznom.
Projekt przewidywał iż ustawa obejmie wszystkich urodzonych po 1948 roku.
Podczas ognistych debat zdecydowano inaczej. Męzczyznom przesunięto do 1947 roku termin 0bejmowalności.
Ten fakt, opinii społecznej bombardowanej relacjami obrad sejmowych , umknął do tego stopnia z pola widzenia, że nawet w instytucjach państwowych ZUS - sie i KRUS - sie dochodzi do rozbieżnych opinii.
Patrząc jak środowiska PO i PSL traktują obywateli w Rzeczpospolitej podziwiać należy ich beztroskie trwanie w chocholim transie gdy za wschodnią granicą tego rodzaju traktowanie ludzi zakończyło się pognaniem establiszmentu i powstaniem ludowym o cechach rebelii.


adres tej wiadomości: www.bemowa.pl/news.php?id=8459