www.bemowa.pl

:: Sesja Rady Bemowa 24 czerwca o godz. 17.00
Wiadomo¶æ dodana przez: Maciej (2009-06-18 17:06:36)

Przedwakacyjne spotkanie radnych z Zarz±dem. Porz±dek obrad dostosowany do kanikuły. Przewidywany czas trwania do 2 godzin, o ile pytania i interpelacje radnych nie przekrocz± zwyczajowych.
W rozwiniêciu podajemy punkty, których tre¶æ zachêca do obywatelskiego udziału.

  • Projekt uchwaƂy w sprawie wyraĆŒenia opinii na temat zmian w zaƂączniku dzielnicowym do uchwaƂy budĆŒetowej m.st. Warszawy na 2009 r. (druk nr 213) 
  • Projekt uchwaƂy w sprawie wyraĆŒenia opinii na temat zmian w zaƂączniku dzielnicowym do uchwaƂy budĆŒetowej m.st. Warszawy na 2009 r. i Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2009 – 2013 dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. (druk nr 214)
  • Informacja na temat przygotowaƄ do realizacji programu „Lato w Mieƛcie” oraz organizacji wypoczynku letniego dla uczniĂłw szkóƂ bemowskich przez inne instytucje. (druk nr 215)
  • Projekt uchwaƂy w sprawie budowy drogi 13 KL w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy (druk nr 212).
  • Interpelacje i zapytania.
  • Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. Wolne wnioski i informacje.adres tej wiadomo¶ci: www.bemowa.pl/news.php?id=845