www.bemowa.pl

:: Mało radosna niepodległość dla ...
Wiadomość dodana przez: Polny (2013-11-10 15:38:11)

 ... co najmniej pięciu milionów Polaków nie mających pracy w Ojczyźnie.  

... kilkunastu milionów trudzących się za niewolnicze stawki, w tym znaczny odsetek zgodnie z marksistowską definicją kapitalizmu. 
... przedsiębiorczości rodzimej niszczonej wymyślnym systemem podatkowym 
... szkolnictwa poddawanego kolejnym dezorganizacjom na wszystkich poziomach nauczania, zmierzającym do wyjaławiania  
    młodzieży z talentów niezbędnych w rozwoju cywilizacyjnym państwa.
... edukacji opartej o wartości chrześcijańskie, zastępowanej edukacją dżenderową - genitalną.
... zaawansowanej opieki medycznej niedostępnej wszystkim niezależnie od statusu majątkowego i wieku - ekskluzywność
 ...sądownictwu tonącemu w powodzi ustaw, przepisów, niekompetencji - najprostsze sprawy gmatwane mogą być latami, koszty
    postępowania uniemożliwiają dochodzenie swoich praw przeciętnym obywatelom.
Taki jest bilans 24 letniej "niepodległości" Polski.
W czym więc upatrywać oznak naszej niepodległości jeśli nie w kontynuowaniu, choćby cichym, dzieła służby Polsce i postawy obywatelskiej wzorem Prezydenta L. Kaczyńskiego.
Bez nienawiści, bez przemocy, bez hałasu. Solidarnie.
Bo póki My żyjemy Ona tym mocniej.    


adres tej wiadomości: www.bemowa.pl/news.php?id=8284