www.bemowa.pl

:: Sesja Rady Dzielnicy Bemowo, odbędzie 29 kwietnia (środa) o godz. 17:00
Wiadomo¶ć dodana przez: Redakcja IRB (2009-04-25 20:45:34)

Porządek obrad w rozwinięciu. 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu nr XXIX/09 z dnia 04.02.2009 r. oraz protokołu nr XXX/09 z dnia 25.03.2009 r.
 3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2009 r. (druk nr 198).
 4. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie przekazania majątku pomiędzy jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy (druk nr 199).
 5. Projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej nadania drodze wewnętrznej nazwy „Jerzego Waldorffa” (druk nr 196).
 6. Projekt uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Edukacji Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy (druk nr 197).
 7. Sprawozdanie z realizacji programu „Zima w Mieście 2009” na terenie Dzielnicy Bemowo (druk nr 195).
 8. Informacja Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej na temat organizacji akcji „Dzień Ziemi” w 2009 r.
 9. Interpelacje i zapytania.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 11. Wolne wnioski i informacje.
adres tej wiadomo¶ci: www.bemowa.pl/news.php?id=820