www.bemowa.pl

:: '44. Tragiczna konieczność.
Wiadomość dodana przez: Maciej Wysiadecki-Banaś (2013-07-31 17:45:21)

Rzadko kiedy, a może nigdy w dziejach człowieka tak wielu wspaniałych poszło dobrowolnie na ,,ofiarę całopalną'' by ocalić szacunek ludzkości dla naszej, zachodniej cywilizacji. Bo nie tylko o patriotyzm tu szło. 
Powstanie Warszawskie miało głęboki sens uniwersalny. Decyzja władz państwa Polskiego była głęboko tragiczną koniecznością. Warszawscy ''dekretowcy'' po dziś dzień odczuwając jej skutki zapewne zgodzą się ze mną.
Jestem o tym głęboko przekonany.  


adres tej wiadomości: www.bemowa.pl/news.php?id=8193