www.bemowa.pl

:: Za nawracanie łotrów.
Wiadomość dodana przez: Maciej Wysiadecki-Banaś. (2013-03-28 15:19:01)

Katolicyzm kształtował Polską racje państwową. Zanim powstały reformatorskie jego odłamy spoił nas z kościołem rzymskim, kolebką ewangelizacji świata zachodniego. Przyjmowany był świadomie przez Mieszka I i potwierdzany przez kolejnych władców Rzeczpospolitej.

Nie reformowaliśmy go.
Więc kiedy opuszczali nas uczniowie Lutra, czy Kalwina, Anglikanie i Lefebryści, a po drodze dziesiątki nowych ruchów neochrześcijańskich, trwaliśmy w pobożności macierzystej.
Ciągnęli z różnych państw Europy, ze wschodu i Orientu poszukiwacze gościnniejszego wolniejszego niż ich ojczyzny kraju.
I ci chrześcijańscy reformatorzy i ci, z których wywodził się Chrystus, a także mahometanie.
Setki lat współżyją z nami kultywując swoją wiarę, lub porwani duchem Ewangelii stapiając się z kościołem katolickim, bez uszczerbku dla głębokich tradycji własnych kultur.
To wspaniałe i budujące uczucie stałości pierzei która czyni gmach Rzeczpospolitej trwalszym niż imperialne dywizje. Ile z nich obróciło się w popiół grzebiąc systemy budowane na kulcie nieograniczonej władzy, przemocy i pieniądza.
Tak więc trwamy i tak trwać będziemy dla Polski, Europy, dla Świata - a nade wszystko - dla świadectwa wiary w sens męczeństwa Chrystusa za nas, którzy weń wierzymy. Ba! Nawet za nawracanie łotrów. 


adres tej wiadomości: www.bemowa.pl/news.php?id=8083