www.bemowa.pl

:: Powstańcza Warszawa - czapki z głów.
Wiadomość dodana przez: Maciej Wysiadecki-Banaś (2012-07-31 17:53:43)

Sierpień 44. Warszawa.
Duma przytłaczajacej większości Polaków, sławna legendarną młodzieżą, torującą przyszłym pokoleniom drogę ku pełni odpowiedzialnej wolności ich Ojczyzny.
Jej heroiczny, krwawy tryptyk 1939-1943-1944 wyznacza poziom ludzkiej odpowiedzialności za przeciwstawianie się złu, bez względu na wielkość ofiary.
Warszawska młodzież i jej wspaniałe, zakotwiczone w kulturze chrześcijańskiej ideały została poddana próbie prawdy i wierności. Wyszła z niej zwycięsko.
Powstanie Warszawskie niech trwa.
adres tej wiadomości: www.bemowa.pl/news.php?id=7877