www.bemowa.pl

:: Warszawa sprawiedliwych wśród narodów.
Wiadomość dodana przez: Maciej Wysiadecki-Banaś (2012-04-19 23:29:17)

Sześćdziesiąt dziewięć lat temu hitlerowcy, w drodze do panowania nad światem, przystąpiłli do likwidacji getta żydowskiego w Warszawie.
Pierwszy rozdział księgi zagłady miasta rozpoczęty w 1939 roku dobiegał końca.
Akcja powstańcza Żydowskiej Organizacji Bojowej rzuciła w świat po drugiej stronie murów pożegnalny krzyk.
My, zapamiętaliśmy go.
W sierpniu czterdziestego czwartego spłaciliśmy dług pamięci i honoru naszym żydowskim braciom.
Dopełnił się drugi rozdział księgi zagłady miasta.
Nie można było inaczej.
Dziś, Warszawa trzeciego tysiąclecia staje się Jeruzalem sprawiedliwych wśród narodów.
I nie będzie więcej murów dzielących dzieci Ziemi.
Nigdzie!
Bo Ziemia Obiecana zaczyna się tam gdzie rodzi się pierwszy sprawiedliwy, a kończy gdzie umiera ostatni.


adres tej wiadomości: www.bemowa.pl/news.php?id=7618