www.bemowa.pl

:: Straty intelektualne
Wiadomość dodana przez: Maciej Wysiadecki-Banaś (2012-03-02 11:36:49)

poniesione przez społeczeństwo polskie w lqtach 1989-2011 to kapitał trudny do przeszacowania. Jest to strata pełnego pokolenia i ma charakter utrwalania regresu narodu w kolejnym pokoleniu. Likwidacja niższych, średnich szkół technicznych, odpływ młodzieży z politechnik odbija się już dzisiaj na zdolnosciach wytwórczych przemysłu rodzimego.

Nawoływanie do rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć przez polityków pobijających podatkami społeczeństwo brzmi jak prześmiestwo. Wybierajac wodolejów z patentami historyków, politologów, prawników do kierowania krajem skazujemy się na nieustanne ubożenie. Oni nie są w stanie określić wizji państwa w dłuższej perspektywie z prostej przyczyny. Celem ich jest walka o supremację partii do której należą.
Zwyciężając budują system umożliwiający zachowanie władzy nie w oparciu o szeroko rozumianą społeczna bazę, ale o biurokrację, finansową oligarchię i strategiczne korporacje (surowcowe, zbrojeniowe, medialne). Jak na dłoni widzimy pętanie inicjatyw gospodarczych mogących zagrozić owym korporacjom.
W Polsce zamrożenie potencjału intelektualnego jakiego dokonał II plan Balcerowicza zwany schładzaniem gospodarki zawiódł kraj w kryzys wiele lat przed światową katastrofą.
,,Prywatyzacyjny" demontaż przemysłu maszynowego zakończył się z chwilą likwidacji ostatnich dużych zakładów przemysłowych lub sprzedaży udziałów w nich Skarbu Państwa.
Teza jakoby prywatne było rentowniejsze, dotyczy systemu monokapitałowego, to jest takiego, w którym nie ma konkurencyjnych względem siebie form własności.
Tam gdzie równoprawnie może działać kapitał prywatny, korporacyjny, spółdzielczy i państwowy rentowność wszystkich zbliża się do jednakowego poziomu.
Oczywiście, że czysty kapitał prywatny, czyli personalny (w odróżnieniu od anonimowego jaki przeważa w dużych spółkach, korporacjach giełdowych) jest najbardziej kreatywny i wysokoefektywny w rozwoju technicznym. Ten kapitał ma jednak dużą wrażliwość na strategiczne uwarunkowania rozwojowe przyjęte przez państwo.
Zanik myśli propaństwowej powoduje butwienie (rozkład) takich filarów rozwoju cywilizacyjnego jak: prokreacyjność, edukacja, zatrudnienie, poprodukcyjność.
Następstwem jest depopulacja, baranizacja, bezrobocie, przyśpieszony uwiąd starczy.
To już prawie mamy, a przed nami jeszcze ponad trzy lata kretynizacji.
Co potem?
Podstawią Palikota i wszystko jasne.


adres tej wiadomości: www.bemowa.pl/news.php?id=7542