www.bemowa.pl

:: Rząd Tuska nie tylko okrada naród
Wiadomość dodana przez: Komentarz z WP (2012-02-28 09:05:01)

Ryba psuje się od głowy. Największa korupcja panuje na szczytach władzy, w administracji państwowej, sądach, prokuraturze, policji. Ale taka korupcja jest oczywiście nie do wykrycia.

Bo władza sama siebie nie oskarży o korupcję. Stąd fiasko operetkowej misji minister Julii Pitery. Wszyscy nasi politycy i pracodawcy z tego samego pnia. Wszyscy tak samo mądrzy inaczej. Ich przydatność w walce duchów jest zerowa.
A przecież w zjednoczonej Europie i w globalnym świecie toczy się walka duchów. Podobnie jak było wcześniej z pieniądzem, duch gorszy wypiera ducha lepszego, duch sprytniejszy zwycięża ducha naiwnego. Przetrwają tylko duchy najsilniejsze.
Problemem w Polsce nie jest wiek emerytalny.
Problemem jest bezrobocie i zapaść demograficzna.
Wyjść z tego można tylko przez egalitaryzm i solidarność międzypokoleniową, czyli przez wspieranie młodych, zakładających rodziny. Ale tutaj ta prosta myśl się nigdy nie przedrze.
Vistulastan to państwo fikcji prawnej, nędzy, obłudy, nierówności, nieprawości urzędniczej, prokuratorskiej i sądowej, słowem państwo totalnej farsy.
Nowe prawo mierzy się tu na kilogramy dzienników ustaw i monitorów polskich, a nie na jakość i służebność wobec interesów narodu. Zamiast nowego prawa trzeba zredukowania starego do zapisów jasnych nawet dla laika.
Rząd Tuska nie tylko okrada naród i chce maksymalnie wyeksploatować pokolenie starsze, ale równocześnie pragnie upokorzyć i zniewolić za pomocą bezrobocia pokolenie najmłodsze. Stąd przywileje dla organizacji i firm ponadnarodowych oraz rosnące ograniczenia dla podatnika i obywatela.
Na tym zasadza się okrucieństwo i sadyzm ustroju społeczno-gospodarczego wprowadzonego ponad 20 lat temu.
Działanie takie popiera cała polska klasa polityczna, bo inaczej choćby jej część mobilizowałaby zagrożony wyginięciem naród do energicznego działania.                                                                                                                                                                                                                  ,,Polakmartwypo"


adres tej wiadomości: www.bemowa.pl/news.php?id=7536