www.bemowa.pl

::

ŽWIATOWY KONKURS LITERACKI
"O piˇro Internetowej Republiki Bemowo"

WiadomoŠ dodana przez: Redakcja IRB (2008-04-04 19:32:21)

Inspirowani przesz│oÂci▒, skierowani ku przysz│oÂci spogl▒damy na tera╝niejszoŠ. Jedni z podziwem dla osi▒gni੠myÂli ludzkiej i rozbudzonymi nadziejami na rozkwit Ziemi, drudzy z realnymi obawami ku czemu zmierza wspˇ│czesny Âwiat, w ktˇrym fenomenalny postŕp technologiczny mo┐e zostaŠ skierowany na starcie rywalizuj▒cych z sob▒ cywilizacji.
Literacki konkurs IRB to miŕdzy innymi prˇba syntezy tych dylematˇw i ich artystyczne przes│anie w g│▒b III tysi▒clecia.”Konkurs Literacki "O piˇro Internetowej Republiki Bemowo" pod has│em
"Tabu III tysi▒cleciaá- cywilizacja otwarta"
Organizatorá Portal Internetowa Republika Bemowo www.bemowa.pl.
Patronat:áPrzegl▒d Australijski,ááSerwis Literacki KnowaczGazeta Autorˇw,áPolonia life,........

Regulamin Konkursu
1. Konkurs ma charakter otwarty, globalny i mog▒ w nim braŠ udzia wszyscy autorzy pisz▒cy poprawnie po polsku.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nades│anie krˇtkiego utworu proz▒ na temat Tabu III tysi▒cleciaá- ácywilizacja otwarta.
(od jednej do czterech stron znormalizowanego formatu A-4 czcionk▒ 12 Ariel) w trzech egzemplarzach + obowi▒zkowo noÂnik elektroniczny (plik Worda)á
3. Ka╝dy autor mo╝e przys┼éa─ç tylko jedn▒ prac─Ö konkursow▒.
4. Utwˇr nades┼éany na Konkurs nie mo╝e byŠ wczeniej publikowany ani nagradzany.
5. Praca powinna byŠ opatrzona god┼éem.
6. Do tekstu nale╝y do┼▒czyŠ zaklejon▒ kopert─Ö opatrzon▒ tym samym god┼éem, wewn▒trz ktˇrej nale╝y umie┼ŤciŠ: dane osobowe autora (imie, nazwisko, adres pocztowy i mailowy, telefon kontaktowy, krˇtka notka biograficzna), o┼Ťwiadczenie o w┼éasnym autorstwie nades┼éanego utworu, o┼Ťwiadczenie o zgodzie na nieodp┼éatn─ů publikacj─Ö utworu, znaczki pocztowe o warto┼Ťci 6 z┼é.
7. Prace nale╝y nadsy┼aŠ do dnia 23 wrze┼Ťnia .2008 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres EuroRemont, ul. Po┼éczy┼äska 54, 01-337 Warszawa z dopiskiem ÔÇ×Konkurs literackiÔÇŁ.
8. Prace nie spe┼éniaj─ůce powy┼╝szych kryteri├│w nie b─Öd─ů brane pod uwag─Ö.
9.Nades┼éane prace oceni Jury w sk┼éadzie: ┬Ě Maciej Wysiadecki-Bana┼Ť ÔÇô wydawca IRB, ┬Ě Jurata Bogna Serafi┼äska ÔÇô pisarka, poetka, cz┼éonek Oddzia┼éu Warszawskiego ZLP i Oddzia┼éu. Warszawskiego SAP, ┬Ě Andrzej Rodys ÔÇô cz┼éonek Oddzia┼éu Warszawskiego SAP, sekretarz jury.
10. Konkurs składa się z dwóch etapów:
W I etapie Konkursu zostan─ů przyznane trzy nagrody rzeczowe (w tym nagroda g┼é├│wna - Pi├│ro IRB) oraz wyr├│┼╝nienia. Przewidziane jest te┼╝ przyznanie nagrody specjalnej za prac─Ö zwi─ůzan─ů z Warszaw─ů. Wszystkie nagrodzone i wyr├│┼╝nione utwory zostan─ů opublikowane 15.pa┼╝dziernika 2008 r. na ┼éamach portalu ÔÇ×Internetowa Republika BemowoÔÇŁ -
www.bemowa.pl.
W II etapie Konkursu od 15 pa┼║dziernika do 15 listopada 2008 r. ka┼╝dy czytelnik b─Ödzie m├│g┼é odda─ç jeden g┼éos za pomoc─ů e-mail ÔÇÖa (najpierwszy@wp.pl) na wybrany przez siebie utw├│r. W ten spos├│b zostanie ustanowiona nagroda publiczno┼Ťci.
11. Wr─Öczenie nagr├│d i wyr├│┼╝nie┼ä nast─ůpi do dnia 15 grudnia 2008 r. O przyznaniu nagr├│d i wyr├│┼╝nie┼ä, oraz o sposobie ich wr─Öczenia uczestnicy Konkursu zostan─ů zawiadomieni.
12. Osoba przysy┼éaj─ůca prac─Ö zgadza si─Ö na przetwarzanie swoich danych osobowych zar├│wno na potrzeby konkursu, jak r├│wnie┼╝ przy ewentualnych p├│┼║niejszych publikacjach wydawcy IRB.
13.Organizator nie zwraca po konkursie nadesłanych materiałów.
14. Dodatkowe informacje o Konkursie mo┼╝na uzyska─ç w Redakcji ÔÇ×Internetowej Republiki BemowoÔÇŁ- tel. 0-22 665 21 78, 0-22 666 09 00, e-mail: najpierwszy@wp.pl
adres tej wiadomoÂci: www.bemowa.pl/news.php?id=719