www.bemowa.pl

:: Pojednani.
Wiadomość dodana przez: Maciej Wysiadecki-Banaś (2007-12-22 17:34:41)

Spotykając się podczas wigilijnej wieczerzy przypominamy Światu o naszym powołaniu.
Jesteśmy inspirowani ideą czyniącą nas bliższymi nieśmiertelności niż doczesności.
Dzięki niej możemy nasze życie rozwijać na wielu poziomach i odczuwać rzeczywistość nie zredukowaną, czy zamkniętą w tu i teraz.Współczesny Świat jest rozdarty. Jego przyszłość, wielu pozostawionym samym sobie osobom nie pociąga, upadają one na duchu i albo rzucają się w wir życia tak głęboko jak tylko mogą, by zagłuszyć dręczący ich niepokój, albo uwalniają w sobie autoagresję unicestwiając siebie, a coraz częściej odbierając w tym akcie autodestrukcji życie innym.
Kiedy oni, szukając sposobu ucieczki od własnej bezradności, popadają w skrajności, wypada, jak nigdy dotąd podać im wieść o zupełnie innej drodze, prowadzącej do radości życia, mimo klęsk jakie poniosła ludzkość w wyniku szaleństwa rozpętanych bezmyślnie, okrutnych wojen toczących się na naszych oczach.
Tę drogę jako pierwszy wskazał Jezus zdecydowany przyjść na Świat jako prosty człowiek, by każdemu życiu ludzkiemu nadać najwyższą wartość i w obronie tego życia nie wahać się rzucić na szale swoje. Wchodzących na tę drogę uczyni nowonarodzonymi ludźmi.
Każdy kto pojmie cel dla jakiego zszedł On pomiędzy nas, odradza się z nową energią do życia, do działania i do przeciwstawiania się nihilizmowi XXI wieku.
Takim symbolicznym punktem cyklicznie pojawiającej się szansy na odrodzenie jest każdy wigilijny wieczór emanujący zachętą do uwierzenia w moc jaką zsyła nam Ten, który syna posłał, aby nas zawrócił z ciemności do światła. Z beznadziei w nieśmiertelność. Sprzed telewizora do aktywnego uczestnictwa w czynieniu Ziemi nam poddanej, lepszej.
Jeśli zamkniemy na ten dzień telewizyjne ,,okno na świat" i posłuchamy jak rozmawiają nasze serca, jutro już nie będziemy więźniami gadających głów. Wzajemne urazy wyrzucimy na śmietnik historii.
Poczujemy prawdziwy nastrój Świat Bożego Narodzenia i Polskę.
Bez granic na mapach i międzyludzkich.
I jakże Naszą.adres tej wiadomości: www.bemowa.pl/news.php?id=682