www.bemowa.pl

:: Sążnista relacja z ekspresowej sesji nr. XVII / 07
Wiadomość dodana przez: Podatnik (2007-12-20 17:47:29)

Z porządku spotkania wyleciały 2 punkty.
4. Projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej nadania nazwy „Aleja Narodowych Sił Zbrojnych” ulicy bez nazwy na terenie Fortu Bema (druk nr 96).
5. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady (druk nr 98).


Przebieg obrad od godz. 17 05.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany projektu statutu m.st. Warszawy (druk nr 95).
Zmiana dotyczyła przedłużenia, z 30 do 90 dni, okresu powoływania osoby na stanowisko sekretarza Warszawy (uchwała nr. 20 RM). Kluby partyjne PO I LiD wyraziły swoje pozytywne opinie, PiS nie wyraził ponieważ materiały dotyczące zmian przychodziły za późno, albo radni tego klubu otrzymywali je w dniu sesji (radny Cackowski).
Z ławy niezależnej radna H. Głowacka wyraziła kilka uwag podkreślając lekceważenie radnych Bemowa w bieżącym nadsyłaniu im, przez stołeczny Ratusz, niezbędnych materiałów dotyczących projektu nowej ustawy warszawskiej i nanoszonych poprawek.
Zwróciła też uwagę na niespójną ortografię stosowaną w projekcie gdyż Rada Dzielnicy pisane jest z małej litery, a Rada Miasta z dużej
Przewodniczący Rady pan G. Popielarz stwierdził, iż pisał do Rady Miasta o opieszałości w dostarczaniu istotnych dla pracy Rady dokumentów, a Burmistrz obiecał dowiedzieć się w warszawskim Ratuszu jakie są jej przyczyny.

Jeśli chodzi o sam projekt statutu Warszawy to większość zmian sięga niezbyt głęboko i ma raczej charakter ping-pongowy (co jakiś czas robimy to my, a potem nowelizujemy i robicie to wy), ale kilka jest ważkich - np.; to co było delegaturami Urzędu Miasta w dzielnicach znów stanie się wydziałami ratuszy dzielnicowych. Uprości to obieg decyzji i tym samym podniesie prestiż dzielnic, a przed Radą i Zarządem, postawi wyżej poprzeczkę kompetencyjną. Kompetencji nie tylko intelektualnych, ale i etycznych.
Samorząd lokalny zawiadywał będzie dużo większymi dobrami ruchomymi, nieruchomymi jak również biurokratycznymi narzędziami decyzyjnymi, niż do tej pory. Co to znaczy, przy skorumpowaniu aparatu państwowego jaki nastąpił po 89 roku w Polsce, wiemy aż nadto dobrze . 
 
Ponadto Burmistrz dzielnicy otrzymuje władzę nad kadrami. Kogo i na jakim stanowisku zatrudniać.
Od tej pory mógłby samodzielnie decydować, pod warunkiem nie tylko wypisania się z partii, która go wprowadziła do samorządu i desygnowała na konkretny urząd, ale najlepiej bez partyjnej przeszłości.
Kto wie czy nie warto byłoby wybierać burmistrza w osobnych, bezporednich wyborach dzielnicowych. Ale do rzeczy
.
Co do opiniowania uchwały Rady Miasta, odnośnie punktu 20, dotyczacej okresu na powoływanie sekretarza Warszawy, to pozytywnie. Przy 16 za (PO +LiD + ktoś z PiS) i 3 wstrzymujących się przeszedł bo nie było nad czym deliberować. Nikt nie głosował przeciw.
Wniosek. Radnych w tym momencie na sali 19. Potem jeden dobiegł i usiadł za stołem prezydialnym.

Ponieważ punkty 4 i 5 wypadły (ciekawa sprawa, jako że w wersji dzielnicowej w ogóle nie były podane do wiadomości publicznej, a do Urzędu Miasta tak), pozostały czas poświęcono na pytania i interpelacje, a że radni nie zgłosili żadnych więc można było przejść do odpowiedzi na pytania i interpelacje z poprzednich obrad.
17 25 obrady opuszcza pan Burmistrz i w jego imieniu odpowiedzi udziela zastępca pan Mariusz Początek.
I tak.
Na interpelację wniesioną przez radną panią K. Tańską - uspakaja mieszkańców Czumy i Klemensiewicza, że zmiana właścicieli uliczek odbyła się prawidłowo i cytuje stosowne dokumenty. Jako rekompensatę parkingowych strat jest miejsce przewidziane na takowe, jeśli zechcą, o czym byli powiadomieni na piśmie, przedstawiciele ich spółdzielni.
Na interpelację radnej H. Głowackiej – informuje że problem hałasu generowanego przez Górczewską został ujęty w piśmie Zarządu do ZDM-u i czekają odzewu.
Przyszłość komunikacyjna skrzyżowań i ulic w kwadracie Lazurowa, Górczewska, Pełczyńskiego, Powstańców Ślaskich, aż do ulicy Radiowej jest ujęta w warunkach zabudowy tych terenów i jest w trakcie rozmów z działającym tu, niejako strategicznym dewloperem, który budując bloki ma również wybudować stosowne powiązania ulic powstających z istniejącymi.
Odcinek Powstańców Śląskich do ulicy Radiowej do domena ZDM-u, ale do Urzędu Miasta przesłano interpelacje by naniesiono na plan zabudowy tego odcinka stosowne gwarancje zabezpieczenia drogowych potrzeb.
Przejazd przez tory ulicą Strąkową jest powiązany niejako z planami trasy N-S (trasa widmo, wielu ją zna tylko nikt nic konkretnego o niej nie wie) i póki co wiele tu można chcieć, a niewiele można zwłaszcza, że jest to obszar również dotyczący działek po stronie dzielnicy Wola.
O boiskach przy szkole na Androlliego odpowiadał v-ce Burmistrz radnemu M.J. Cackowskiemu podając cenę budowy 3.240.000 zł. Ich wykorzystanie zacytował z odpowiedzi nadesłanej do dzielnicy przez dyrektorkę Szkoły. Z odpowiedzi przebija intensywność wykorzystania obiektu łącznie z boiskiem do piłki plażowej, od świtu do wieczora, niemal nieprzerwanie przez: sama Szkołę w ramach wf, następnie akcję boiska otwarte, lato w mieście i przez mieszkańców okolicznych osiedli. Koszt roczny oświetlenia boisk 10.000zł. Koszt budowy oświetlenia plażowego boiska 63.000zł, zwykłego 128.000 zł.
V-ce Burmistrz zacytował też uwagę Burmistrza że inwestycja została zrealizowana przez poprzedni Zarząd.
Jak pamiętamy pan radny St. Pawełczyk (LiD) zasiadał w nim wówczas jako v-ce Burmistrz i on nadzorował wszystkie inwestycje w naszej dzielnicy. Los chciał, że mimo przegrania w wyborach do obecnej Rady jest w niej, a wielcy wygrani panowie Burmistrz Całka i drugi v-ce Jedrasiak wylecieli zaraz po reelekcji w dość naciąganych okolicznościach. Obaj dystansowali się od mocnego partyjnego zaplecza startując z listy ,,Nasze Miasto”.
Kolejna odpowiedź na interpelacje pani radnej Głowackiej dotyczyła postępowań prokuratorskich wszczętych na zgłoszenie przez Zarząd.
Takie postępowania są dwa, jedno dotyczy działki eksploatowanej przez spółdzielnie Uniwersum, drugie dotyczy niegospodarności w zarządzaniu mieniem Miedzyszkolnego Ośrodka Piłki Nożnej.
Pięć postępowań toczy się z racji wystąpienia do prokuratora dyrekcji Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego. Poprzedni dyrektor jest podejrzany o nadużycia inwestycyjne w latach 2002-06.
Co do dyrektorki bemowskiego Centrum Kulturalnego ,,artbem” to sprawa jest prowadzona przez CBA.J
Jaki jest efekt tych postępowań nikt nic nie wie i dobrze, bo gdyby wiedział to ilość przepisów chroniących tajność takich informacji na etapie śledztwa prokuratorskiego mogłaby odpowiadającemu (w tym wypadku panu Jarosławowi Dąbrowskiemu) mocno zaszkodzić.
Pani radna H. Głowacka do takiej enigmatycznej odpowiedzi wolała się odnieść po namyślę.

Też dobrze, bo dzięki temu można doradzić, nie tyle jej co panu Burmistrzowi, iż wystarczy zadzwonić do rzecznika prasowego prokuratora okręgowego i otrzymać ściśle jawne informacje odnośnie prowadzonych postępowań.
Jak opanować spontaniczne centrum rozrywkowe na skwerku przy ul. Rozłogi 12 nie wprowadzając lokalnej prohibicji zapewne odpowie straż miejska i policja gdzie trafiła interpelacja radnego R. Dorosińskiego w imieniu okolicznych mieszkańców.
W ostatniej odpowiedzi, dla radnej A. Wyganowskiej-Krzynówek, było podanie zniecierpliwionym właścicielom dat zasiedlania budynków o kryptonimach R! I R2 budowanych w ramach TBS. Stawki czynszów dla R1 wynoszą 12,54 zł/m i 13,2 zł / m dla R2 ich wysokość jest podyktowana wliczaniem kredytu w koszt czynszu.
Na tym skończono odpowiadanie na interpelacje i otwarto ostatnią część sesji, wolne wnioski.
Zbliżała się godzina 18-ta.
Niezmordowana pani radna H. Głowacka, na rozgrzewkę, poddała w watpliwość zmiany w zwyczajach przedświątecznego, oficjalnego, składania sobie życzeń w Ratuszu. Tradycyjnie odbyłoby się to zaraz po zakończeniu bieżącej sesji, ale w tym roku wyznaczono osobne spotkanie o godzinie 16-ej w piątek 22 grudnia.
W jej odczuciu jest to uciążliwością dla kobiet pełniących funkcje nie tylko radnej, ale i zawodowe, nie mówiąc o nawale domowych zajęć. W radzie naszej dzielnicy ponad połowa składu to kobiety.
Przewodniczący rady pan G. Popielarz z właściwym sobie temperamentem bronił interesu gości zapraszanych na tego rodzaju spotkanie, którzy musieliby uczestniczyć w sesji zanim nastąpi wymiana okolicznościowych serdeczności.
Wywiązała się przy tym króciutka wymiana zdań pomiędzy panią Głowacka, a panem Popielarzem co do ilości obowiązków jakim każde z ich musi przed Świetami podołać
. Nie zauważało się akcentów seksizmu u żadnej ze stron, a ogólny gromki śmiech zrównoważył nastrój.
Kolejne wnioski pani H Głowackiej dotyczyły nowej szaty oficjalnej strony internetowej naszego Ratusza wymagającej oprócz kosmetycznych poprawek, tzw. literówek, zasadniczej kuracji plastycznej polegającej na scaleniu zakładek Urząd i Samorząd gdyż Urząd jest administracyjnym zapleczem Samorządu, a nie odrębna instytucją.
Ponadto radna uważa, że winieta portalu bemowskiego samorządu nie jest właściwym miejscem na eksponowanie wizerunku urzędującego Burmistrza. Jest to nieprzyjęte w oficjalnych portalach dzielnic m.st. Warszawy.
Co do Spisu treści, w zakładce Samorząd, rozdział ,,Radni w internecie”, pani radna Głowacka wnioskuje o wprowadzenie pozycji ,,Interpelacje”.
W ramach nowego projektu ustawy warszawskiej samorządność dzielnic będzie jeszcze wyrazistsza w treści i uwagi pani radnej dobrze się w to wpisały.
Pan v-ce Burmistrz zapewnił, że przekaże powyższe wnioski panu K. Zygrzakowi odpowiedzialnemu za media i promocje Bemowa.
Z kolei radny, pan Cackowski domagał się sprostowania adresu miejsca dystrybucji alkoholu przy ul. Szadkowskiego tak, aby wskazywał on nie szkołę, a rzeczywisty punkt rozprowadzania używek węglowodorowych w tym wypadku poczciwie nazwany Biedronką.
Pan radny A. Kaczyński nawiązał do tego domagając się, dość nieśmiało, nie eksponowania w publikatorze Bemowo News wykazu miejsc rozprowadzania napitków powszechnie uznanych za odurzające, kiedy mieszkańcy z ulicy Szadkowskiego cierpią z powodu niekorzystnego oddziaływania tychże na ogólne poczucie bezpieczeństwa w tym rejonie i zwracają się z prośbą o interwencje radnego w tej sprawie.
Zdaniem przewodniczącego Rady jest to temat dla komisji do spraw bezpieczeństwa.
Pan v-ce Burmistrz obiecał porozumieć się ze strażą miejską i policją w tej konkretnej sprawie.
Na zakończenie, uwagi pod adresem Bemowo Newsów, przewodniczący pan G. Popielarz skwitował stwierdzeniem, iż inauguracyjne posiedzenie Rady Programowej gazety pozwala sądzić że w przyszłości będzie Ok. i na tym dość zdawkowym, a jakże optymistycznym akcencie zakończył ostatnią sesję roku 2007 na Bemowie i posiedzenie zamknął. Zegar wskazywał 18
10
Następne posiedzenie Rady już w roku 2008 dnia 23 miesiąca stycznia o 17.
Dlaczego na 23 krzesła (miękkie) dla widowni 21 było pustych, to pytanie mnie tak nie nurtuje. Bardziej chciałbym wiedzieć kim był drugi przysłuchujący się obradom młodzian i co kierowało nim, że swój jakże cenny czas poświęcił temu wydarzeniu.
Od siebie wszystkiego najlepszego z okazji Świat życzę sympatykom wolnego słowa i obywatelskiej odpowiedzialności.
Do siego Roku.
adres tej wiadomości: www.bemowa.pl/news.php?id=681