www.bemowa.pl

:: Nic o nas bez nas.
Wiadomość dodana przez: Redakcja IRB (2007-12-14 10:02:15)

W dniu 19 grudnia 2007 r. (środa) 17:00 odbędzie się XVII/ 07 sesja Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, w sali sesji Urzędu Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy przy ul. Powstańców Śląskich 70, z następującym porządkiem obrad:

Przyjęcie porządku obrad
. Przyjęcie protokołu nr XVI/07 z dnia 28.11.2007 r.
. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany projektu statutu m.st. Warszawy (druk nr 95).
. Projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej nadania nazwy „Aleja Narodowych Sił Zbrojnych” ulicy bez nazwy na terenie Fortu Bema (druk nr 96).
. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady (druk nr 98).
. Interpelacje i zapytania.
. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
. Wolne wnioski i informacje.
.


adres tej wiadomości: www.bemowa.pl/news.php?id=680