www.bemowa.pl

:: Domek w Parku Leśnym
Wiadomość dodana przez: Zbigniew Charytonowicz (2007-09-19 18:41:35)

Od nowa wróciła sprawa S-ni domów jednorodzinnych „Wieża” która uzyskała teren w bezpośrednim sąsiedztwie wieży kontrolnej czynnego nadal lotniska na granicy z zabytkowym osiedlem Boernerowo, w strefie chronionego krajobrazu.

W 2002 roku prawomocnym wyrokiem Sądu  Spółdzielnia utraciła prawo własności do bezprawnie uzyskanego gruntu. Problem pojawił się ponownie, kiedy S-nia wystąpiła do Miasta o wydanie warunków zagospodarowania terenu.. Niestety wspólnota mieszkańców Boernerowa, Pro-Publico-Bono nie zna treści uzasadnienia tych wyroków, nie posiada ich również Urząd dzielnicy Bemowo.
W procesie dochodzenia do wydania wszelkich decyzji, Pro-Publico-Bono próbowało dotychczas być stroną w sprawie, jednak ostatnio dochodzi informacja, że uznania za stronę Wspólnota ma być pozbawiona, a to powoduje brak dostępu do dokumentów..
Na podstawie ponownych wyroków Sądu z dn. 25.03.2005r i 20.01.2006r, S-nia uzyskała po raz kolejny prawo użytkowania wieczystego, pomimo wcześniejszych uprawomocnionych wyroków pozbawiających ją tego prawa. .
Dlaczego Miasto, zignorowało wnioski Wspólnoty i nie zdołało dokonać zmiany zapisu w Księgach Wieczystych po wydaniu ostatecznego wyroku z dnia 13.03.2002r.
. W ostatnim czasie uzyskałem informację, o możliwości ponownego wznowienia procesu sądowego, w związku z brakiem reprezentacji Miasta podczas wydawania w/w wyroków. Niepokoi fakt, dlaczego toczące się wówczas procesy nie zostały przez Sąd zawieszone, do czasu uzyskania prawnej reprezentacji Miasta. .
Wspólnota Pro-Publico-Bono ma wątpliwości, czy było to zgodne z prawem ?


adres tej wiadomości: www.bemowa.pl/news.php?id=647