www.bemowa.pl

:: Poświęcenie.
Wiadomość dodana przez: Maciej IRB (2007-08-03 13:53:45)

Z medialną pompą, w oryginalnej scenerii, odbyło się uruchomienie eksperymentalnej lokalnej sieci komputerowej na Bemowie  nazwanej BemowoNet.
Ideą uruchomienia nowego kanału transmisji danych z Ratusza w dół jest zaspokojenie potrzeb sprawnej komunikacji, urząd-bywatel, w warunkach przeciążenia globalnej sieci, czyli ogólnie dostępnego www.Ostatnio, jak wiadomo, byliśmy odcięci od niej z powodów, jak podał nasz ratusz,  nie wywiązywania się TP SA z obowiązków operatora.

Inną zaletą takiej sieci jest jej tzw. bezpłatność,  umożliwiająca uboższym mieszkańcom naszej dzielnicy, korzystanie z lokalnych zasobów informatycznych.

Ponieważ całe przedsięwzięcie nie jest komercyjne, na jego rozwój trzeba poświęcić docelowo 3 mln. zł. i ma być pokryty z budżetu dzielnicy oraz ewentualnych dotacji …pomysłodawców(?).

W nowym sposobie  transmisji danych, fundusze na bieżące utrzymanie infrastruktury oraz zawiadywanie treścią zapewne będą .znacznie większe, niż  dotychczas.

Kolejnym znakiem zapytania jest mała zdolność konkurowania tego rodzaju przedsięwzięć z otwartymi zasobami Internetu. Dotychczas jedynie duże korporacje korzystają z tego typu rozwiązań z uwagi na tajemnice danych, które przesyłają.

Eksperyment bemowski, jak narazie, nie wykracza poza funkcjonalność gadżetu.

Obawiam się, że kosztownego.  
adres tej wiadomości: www.bemowa.pl/news.php?id=618