www.bemowa.pl

:: Aleja Mory ginie.
Wiadomość dodana przez: Maciej W-B (2007-07-26 13:21:56)

Ochrona zabytków przyrody na Bemowie warta jest przemyślenia. Kilka lat temu wycięto imponujące monumentalnością i zdrowiem topole przy ul. Sterniczej. Dokonane nasadzenia jeśli przetrwały to rachitycznością budzą litość. Teraz słynna lipami na całą Warszawę ul. Mory woła o ratunek.W Warszawie są 393 drzewostany uznane za pomniki przyrody, ochroną w tej formie objęto i 284 pojedyńcze i 103 grupy drzew, a także 6 alei. Tak więc na terenie stolicy z tej formy ochrony korzysta 2275 drzew.
Zazwyczaj, i w tym wypadku Warszawa nie jest wyjątkiem, najwięcej rejestrowanych jako pomnik przyrody drzew jest na obrzeżach miast. Rejestr pomników przyrody niekiedy nie różnicuje drzew grup.

I tak na Bemowie zatwierdzono cztery pomniki przyrody, lecz ze statusu ochrony korzysta aż 101 drzew, ponieważ za pomnik przyrody uznano dwie grupy drzew, oraz aleję Mory z 88 lipami drobnolistnymi Tilia cordata.
adres tej wiadomości: www.bemowa.pl/news.php?id=598