www.bemowa.pl

:: Relacja z VII/07 sesji Rady Dzielnicy Bemowo.
Wiadomość dodana przez: Dominika Zarzeczna (2007-03-29 12:43:06)

Na środowej sesji Rada zajęła się wyłącznie ubiegłorocznym budżetem oraz zmianą w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Pozostałe punkty porządku obrad zostały przesunięte na sesję 10 kwietnia.


Radni z satysfakcją przyjęli i pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie z wykonania budżetu Bemowa w ubiegłym roku. – Nasz budżet został zrealizowany w 96,7%, a 15 inwestycji przyniosło oszczędności - to prawdopodobnie najlepszy wynik w Warszawie – mówiła radna Hanna Głowacka. Radna podziękowała za tak dobry wynik wszystkim samorządowcom i urzędnikom, którzy w 2006 roku przyczynili się do realizacji budżetu.

Projekt zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym dotyczył przede wszystkim budżetu na bieżący rok. Według wyliczeń głównej księgowej pani Ewy Rusak budżet Bemowa na 2007r powinien zostać zwiększony o 1 109 912 zł.

W planie została uwzględniona m.in. adaptacja nowego lokalu dla Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Bemowo, który będzie się mieścił w budynku TBS przy ul. Pełczyńskiego.

Radni zaakceptowali także propozycję zwiększenia środków na administrację publiczną o 188 000. zł. Z tej kwoty 43 000zł miałoby być przeznaczone na uruchomienie systemu publicznego, bezpłatnego dostępu do Internetu w Ratuszu i w jego okolicy. Rada Dzielnicy Bemowo postanowiła też zabiegać o 45 000zł na zwiększenie funkcjonalności i rozbudowę strony internetowej Urzędu oraz o 100 000zł na obsługę prawną Urzędu – w związku ze zmniejszoną obsadą kadrową Wydziału Prawnego i koniecznością zlecania usług na zewnątrz.

Wbrew oczekiwaniom nie odbyło się zaprzysiężenie nowych radnych, powołanych w miejsce Włodzimierza Całki, Andrzeja Jędrasiaka i Jolanty Lipszyc. Byli burmistrzowie Włodzimierz Całka i Andrzej Jędrasiak postanowili bowiem nie składać broni i wezwali Radę pisemnie do usunięcia naruszenia prawa, do jakiego ich zdaniem doszło na sesji 28 lutego. Całka i Jędrasiak podważają opinię radcy prawnego Artura Graneckiego, który na poprzedniej sesji uznał, że sprawa odwołania ich z funkcji radnych jest sprawą publiczną, a nie osobową. Wskazują również na konieczność ciągłości funkcjonowania Zarządu Dzielnicy:
„[...] członkowie Zarządu Dzielnicy Bemowo ubiegłej kadencji [...] mieli obowiązek wykonywać swoje funkcje do dnia wyboru zarządu kolejnej kadencji, nie sposób bowiem przyjąć, aby od dnia wyboru wspomnianych członków Zarządu na radnych do dnia wyboru zarządu nowej kadencji Dzielnica Bemowo była pozbawiona możliwości działania przez swój organ wykonawczy” – czytamy w uzasadnieniu.

Autorzy wezwania przesłali je także do wiadomości Wojewody Mazowieckiego i Komisarza Wyborczego. Ponieważ opinia wojewody jeszcze nie nadeszła, radni postanowili przerwać obrady i przełożyć omawianie punktów dotyczących zmian w składzie Rady i poszczególnych komisji na sesję 10 kwietnia 2007r.


adres tej wiadomości: www.bemowa.pl/news.php?id=553