www.bemowa.pl

:: Czy Warszawa ma prezydenta?
Wiadomość dodana przez: Dominika Zarzeczna (2007-02-15 10:17:18)

Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli zawiesił postępowanie w sprawie cywilnej przeciwko Miastu Stołecznemu Warszawa, ponieważ uznał, że wygasł mandat prezydenta miasta, pani Hanny Gronkiewicz-Waltz.


Asesor Anna Strączyńska w uzasadnieniu swojej decyzji z dnia 1 lutego 2007 powołała się na ustawę o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta z dnia 20 czerwca 2002r. W myśl tej ustawy wygaśnięcie mandatu prezydenta miasta, nastąpiło wskutek niezłożenia w terminie oświadczenia majątkowego małżonka. Ponieważ, zdaniem sądu, mandat pani prezydent wygasł, uznano, że nie może ona reprezentować Miasta Stołecznego w postępowaniu sądowym.

Sąd twierdzi zatem, że pani Hanna Gronkiewicz-Waltz nie jest już prezydentem Warszawy. Współpracownicy i zwolennicy pani prezydent dla odmiany są zdania, że jak najbardziej pełni ona w dalszym ciągu swoją funkcję, a decyzja sądu ma charakter czysto polityczny. Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, sprawa zawieszenia postępowania przez Sąd Rejonowy dla Woli może stać się przesłanką dla wojewody do wprowadzenia zarządu komisarycznego w Warszawie w celu uniknięcia podobnych sytuacji, które mogłyby spowodować zamieszanie administracyjne w mieście.adres tej wiadomości: www.bemowa.pl/news.php?id=502