www.bemowa.pl

:: Relacja z V/07 sesji Rady Dzielnicy Bemowo
Wiadomość dodana przez: Dominika Zarzeczna (2007-01-25 01:55:24)

Pierwsza w nowym roku sesja Rady, która odbyła się w cieniu zamieszania wokół prezydenta miasta, pani Hanny Gronkiewicz-Waltz, również upłynęła pod znakiem przetasowań personalnych.


W związku z objęciem przez panią Jolantę Lipszyc (LiD) stanowiska Dyrektora Biura Edukacji Urzędu Dzielnicy Bemowo, wygasł jej mandat radnej. Ponieważ jednak pani Lipszyc nie mogła wziąć udziału w sesji Rady, radni zdecydowali o przesunięciu głosowania nad wygaszeniem jej mandatu do następnego posiedzenia. Oznacza to w praktyce, że do czasu przegłosowania tej uchwały następna osoba z listy Lewicy i Demokratów nie będzie mogła zasiąść w Radzie. Podobnie wakujące pozostanie stanowisko Przewodniczącej Komisji Edukacji, które dotychczas zajmowała pani Lipszyc.

Radni wybrali dwóch zastępców Burmistrza Dzielnicy Bemowo. Panowie Bohdan Szułczyński i Mariusz Początek, którzy od grudnia ubiegłego roku pełnili funkcje Członków Zarządu, są już oficjalnie Zastępcami Burmistrza. Tym samym rozszerzył się zakres ich kompetencji.

Nie udało się ujęcie w ubiegłorocznym budżecie Dzielnicy Bemowo całości inwestycji polegającej na budowie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr. 46 przy ul. Thommego. Zaplanowany na 28 grudnia odbiór końcowy obiektu został przełożony na styczeń z powodu zastrzeżeń inspektorów Straży Pożarnej. Zaistniała więc konieczność wystąpienia do Rady Warszawy o przyznanie ponad miliona złotych na zapłacenie wykonawcy ostatecznej faktury. Były wiceburmistrz Andrzej Jędrasiak wyraził przekonanie, że nieprawidłowości, które dotyczyły przede wszystkim dokumentacji, można było przy odrobinie dobrej woli usunąć jeszcze tego samego dnia, kiedy zostały one zgłoszone; wtedy wydatek zmieściłby się w ubiegłorocznym budżecie.

W Radzie powołana została Komisja Mieszkaniowa, która zajmować się będzie opiniowaniem wniosków o najem lub zamianę lokali komunalnych (stanowiących własność miasta stołecznego Warszawy). Członkowie Komisji:
Hanna Głowacka (LiD)
Kinga Wiązowska (PO)
Ewa Szułczyńska (PO)
Rafał Dorosiński (PO)
Teresa Świderska (PiS)

Dyskusja nad propozycją nazwy dla bezimiennej ulicy (łącznika przy Hali CWKS „Legia” na odcinku Osmańczyka – Obrońców Tobruku) została przełożona na następne posiedzenie Rady. Przewodniczący Grzegorz Popielarz wysunął propozycję nadania ulicy imienia Meriana Coopera – lotnika, założyciela Eskadry Kościuszkowskiej, kawalera orderu Virtuti Militari, a po wojnie producenta filmowego. Brak pisemnego uzasadnienia tej propozycji, a także mało reprezentacyjny charakter uliczki skłoniły radnych do przełożenia dyskusji na następną sesję.

Koordynator akcji „Zima w Mieście” Adam Kuszkowski przedstawił szczegóły tegorocznej akcji na Bemowie. W czasie ferii szkolnych trwających od 29 stycznia do 9 lutego 2007 czynne będą 3 punkty dziennego pobytu dla dzieci i młodzieży:
- Szkoła Podstawowa nr 341 ul. Oławska 3
- Szkoła Podstawowa nr 301 ul. Brygadzistów 18
- Zespół Szkół nr 48 ul. Irzykowskiego1a (gimnazjaliści)
Dożywianie będzie prowadziła tylko jedna placówka (ZS nr 48 przy Irzykowskiego). W szkole tej będą wydawane obiady (100 obiadów dziennie). Pozostałe bemowskie szkoły oferują młodzieży szereg zajęć i turniejów sportowych na salach gimnastycznych. W akcję „Zima w Mieście” zaangażowały się także:
- Centrum Kultury art.bem 
- Biblioteka
- Ośrodek Kultury i Edukacji SM „Wola”
- Klub „Nowy”
- OSiR Dzielnicy Bemowo (pływalnie i hala sportowa)
- Ośrodek Profilaktyczno -Wychowawczy „Michael”

Radny Aleksander Kaczyński poruszył problem likwidowanego przez SM Górczewska bazarku naprzeciwko Hali Wola. Burmistrz Jarosław Dąbrowski zapewnił, iż kupcy mają zagwarantowane tymczasowe miejsce do prowadzenia handlu na terenie targowiska Tarbem przy ul. Powstańców Śląskich. Trwają poszukiwania zastępczego terenu w pobliżu likwidowanego bazaru. Radna Hanna Głowacka apelowała o uporządkowanie ulicy Powstańców Śląskich, „reprezentacyjnej alei Bemowa”, odwołując się do poczucia estetyki radnych: - Kończy się era obrzydliwych bazarów. Bazar Tarbem też będzie musiał się rozwiązać. Trzeba to wszystko ucywilizować – przekonywała radna.

Radny Marek Cackowski podał do wiadomości, iż właśnie rozpoczęło się w Urzędzie Wojewódzkim postępowanie środowiskowe w sprawie trasy ekspresowej S7 na odcinku Czosnów – Trasa AK. Po wydaniu przez wojewodę decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych będzie już możliwe uzyskanie decyzji lokalizacyjnej i rozpocznie się wykup gruntów pod trasę. Radny zaapelował do Zarządu Dzielnicy o określenie jednoznacznego stanowiska i zorganizowanie konsultacji społecznych w sprawie trasy.

Następna sesja Rady zaplanowana jest na 28 lutego 2007 na godzinę 17.00.adres tej wiadomości: www.bemowa.pl/news.php?id=483