www.bemowa.pl

:: Relacja z sesji IV/06 Rady Dzielnicy Bemowo
Wiadomość dodana przez: Artur Grzeszczyk (2006-12-21 22:58:58)

Ostatnia w tym roku sesja Rady Dzielnicy Bemowo zapowiadała się spokojnie. Świąteczne pojednanie przy opłatku poprzedził jednak m.in. spór o... stołki.

Czwartkowa sesja rozpoczęła się tym, czego w polityce można się spodziewać – sporem o stołki... a właściwie o krzesła. Radny Andrzej Jędrasiak z Naszego Miasta zaprotestował przeciwko obecności przy stoliku klubu radnych Platformy Obywatelskiej byłego radnego Bemowa, obecnie członka Rady Miasta Krzysztofa Tyszkiewicza. Uzasadniał, że obecność osób postronnych wśród radnych może przeszkadzać podczas głosowań. Radni PO zaoponowali powołując się na ustawę o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Art. 9 ust. 5: "W sesjach rady dzielnicy mogą brać udział z głosem doradczym radni m. st. Warszawy"). Radny Jędrasiak pozostawał jednak nieugięty i konsekwentnie apelował o przejście p. Tyszkiewicza do części sali przeznaczonej dla gości.

W tej sytuacji burmistrz Dąbrowski przedstawił pomysł wydzielenia stałego miejsca dla przedstawicieli Rady Warszawy lub Sejmiku. Radni Lewicy i Demokratów zadeklarowali rezygnację z części miejsc przeznaczonych dla swojego klubu, dzięki czemu realizacja tego planu będzie możliwa. Ostatecznie propozycja została zaakceptowana przez przewodniczącego rady, zaś radny Tyszkiewicz się przesiadł.

Rozwiązawszy problem kompetencyjno–aranżacyjny radni przeszli do omówienia projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

W wykazie wydatków niewygasających znalazły się:
  • Budowa punktu czerpalnego wody czwartorzędowej z hydrofornią i stacją uzdatniania wody przy ul. Sucharskiego
  • Budowa ul. Piastów Śląskich (odc. Ul. Osmańczyka – ul. Obrońców Tobruku) – projekt techniczny
  • Budowa przedszkola z oddziałami integracyjnymi przy ul. Budy 11
  • Budowa amfiteatru w Parku Górczewska
  • Budowa Międzyszkolnego Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku w Warszawie.
Pozytywną opinię projektu wydały komisje: Budżetu i Finansów, Rewizyjna, Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska oraz Edukacji. W związku ze złożeniem wniosku roszczeniowego do działki przez spadkobierców byłych właścicieli Komisja Edukacji zwróciła się z prośbą o informację na temat. ew. innych możliwych lokalizacji przedszkola integracyjnego.
Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie.

Podczas sesji nastąpiło także zaprzysiężenie nowej radnej Bemowa, która zajmie miejsce wybranego na stanowisko burmistrza Jarosława Dąbrowskiego. Klub radnych PO uzupełni p. Kinga Agata Więzowska.

Na zakończenie głos zabrał ponownie radny Jędrasiak, zwracając się z interpelacją do burmistrza Dąbrowskiego. Radny pytał, czemu podczas finału konkursu "Rower na gwiazdkę" nieobecnego Jarosława Dąbrowskiego zastępował nie któryś z wiceburmistrzów, lecz radny Warszawy Krzysztof Tyszkiewicz. Poprosił też, aby na wypadek, gdyby taka sytuacja miała się powtórzyć, pan burmistrz określił kryteria, wg których wybierał będzie zastępstwa. Odpowiedź na interpelację ma zostać przekazana w formie pisemnej.

Na zakończenie ostatniej tegorocznej sesji rady, burmistrz Dąbrowski przekazał optymistyczną informację dotyczącą nagród okolicznościowych dla nauczycieli i pracowników administracyjnych – kwoty wypłacane w tym roku na Bemowie będą należały do najwyższych w Warszawie.

Po zamknięciu oficjalnej części spotkania przewodniczący Popielarz zaprosił wszystkich radnych na okolicznościowe spotkanie, gdzie – miejmy nadzieję – samorządowcy wszystkich opcji szczerze życzyli swoim politycznym oponentom szczęścia i powodzenia...adres tej wiadomości: www.bemowa.pl/news.php?id=472