www.bemowa.pl

:: Będzie pozamiejska obwodnica?
Wiadomość dodana przez: Redakcja (2006-11-09 00:11:22)

Kazimierz Marcinkiewicz, p.o. prezydenta Warszawy, wystosował list do ministra transportu z prośbą o wyznaczenie przebiegu pozamiejskiej obwodnicy stolicy dla ruchu tranzytowego.


Pismo powstało zapewne w wyniku rozmów Kazimierza Marcinkiewicza z mieszkańcami wielu dzielnic, krytycznie odnoszącymi się do budowy na terenie Warszawy tras ekspresowych. Komisarz stolicy w swym liście uznał za istotne jak najszybsze wytyczenie autostradowego obejścia miasta dla ciężkiego tranzytu, tak aby nie łączył się on z ruchem miejskim. Podkreślił jednak, iż nie neguje konieczności budowy tras ekspresowych jako niezbędnych dla rozwoju miasta.

Poniżej przedstawiamy pełną treść listu Kazimierza Marcinkiewicza
(dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Chomiczówka Przeciw Degradacji):

Warszawa dnia 7 listopada 2006r
BD-AP/WR5550-77/06
Pan Jerzy Polaczek
Minister Transportu

Szanowny Panie Ministrze

Ustalony i realizowany obecnie układ autostrad i dróg ekspresowych w aglomeracji warszawskiej tworzy w jej obrębie węzeł, który oprócz zapewnienia niezbędnych powiązań zewnętrznych, doprowadzenia ruchu do miasta i obsługi najważniejszych wewnętrznych połączeń międzydzielnicowych, prowadzi także ruch tranzytowy, w tym pojazdów ciężkich. Jakkolwiek udział ruchu tranzytowego w ogólnej ilości ruchu zewnętrznego jest niewielki, nie przekraczający kilkunastu procent, to z uwagi na jego całkowitą wielkość i znaczny udział pojazdów o dużej ładowności, stanowi jednak odczuwalną dolegliwość i tak też jest postrzegany przez użytkowników dróg i władze miasta. Wprowadzone ostatnio ograniczenia ruchu pojazdów ciężkich są tylko doraźnym rozwiązaniem tego problemu.

Należy spodziewać się, że budowa autostrady A-2 i dróg ekspresowych, pomimo modernizacji dróg krajowych nr 50, 60 i 62 stanowiących dalekie obejścia miasta m.in. przez Górę Kalwarię, Wyszków i Płock, może spowodować także wzrost ruchu tranzytowego, w tym ciężkiego, na odcinkach autostrady i dróg ekspresowych w węźle warszawskim.

Ze względu na przepisy dotyczące zarządzania drogami ekspresowymi i ich ruchem na nich. możliwości przeciwdziałania temu przez Prezydenta Warszawy, będą wówczas ograniczone.

Mając na uwadze powyższe uwarunkowania, zwracam się do Pana Ministra z prośbą o wyznaczenie przebiegu autostrady A-2. jako trasy o jednolitej numeracji i standardach autostrady na całej długości, poza obszarem aglomeracji warszawskiej, na przykład poprzez połączenie węzłów w Strykowie i Siedlcach i przejście w rejonie Góry Kalwarii (w załączeniu mapa), zapewniając jednak całkowite przeprowadzenie ruchu tranzytowego wciągu autostrady A-2 z pominięciem Warszawy. Obwodnica Warszawy musi powstać szybko i przebiegać poza Warszawą.

Jednocześnie pragnę zapewnić Pana Ministra, że powyższy wniosek nie oznacza wycofania się władz miasta z dotychczasowej współpracy przy realizacji dróg ekspresowych w Warszawie, które uważamy za niezbędne dla jej rozwoju. Niezbędne jest także doprowadzenie autostrady do Warszawy jako miasta stołecznego.
Z poważaniem
Kazimierz Marcinkiewicz
/pieczęć/ Prezydent Warszawy
Osoba pełniąca funkcję Prezydenta m. st. Warszawy


Możemy zatem być już prawie pewni, że do czasu kolejnych wyborów pozamiejska obwodnica Warszawy będzie... tematem dyskusji publicznej :)adres tej wiadomości: www.bemowa.pl/news.php?id=445