www.bemowa.pl

:: Włamano się na portal IRB. Szacowane straty zawiera szczegółowa dokumentacja kradzieży od czerwca 2023 roku.
Wiadomość dodana przez: Maciej IRB (2023-08-09 18:05:35)

:faja:Tylko 9 VIII 2023 r. wykonano ponad 30-ci przechwyceń destrukcyjnych ingerencji nietylko w treść portalu Bemowa.pl, ale i głębokich uszkodzeń kodów strony, na poziomie serwerowni. Całość materiałów dokumentujących w/w celowe działanie przestępcze poddana zostanie analizie kryminalistycznej i prawnej celem dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.
adres tej wiadomości: www.bemowa.pl/news.php?id=44273