www.bemowa.pl

::

Wielkanoc 2021
Wiadomość dodana przez: Redakcja RB (2021-04-03 16:56:32)

Nic nie zmoże ofiary, którą złożył z siebie Jezus Chrystus dla wyzwolenia nas z obięć szatana.
Zamordowany w hańbiący sposób, dla uśmerzenia podburzanej przez faryzeuszy tłuszczy, prosił Boga Ojca o przebaczenie oprawcom i szydercom. Wskazał całemu światu jedyną drogę do pojednania ludzi ze Stwórcą. Przebaczania tym którzy nas nie miłują i krzywdzą.
Zwłaszcza wtedy gdy zostali pozbawieni dostępu do prawd naszej katolickiej wiary obiawionych w Piśmie Świętym Starego i Nowego Testamentu.
adres tej wiadomości: www.bemowa.pl/news.php?id=44128