www.bemowa.pl

::

Warszawa to nie lokalność, to Stołeczność.
Wiadomość dodana przez: Maciej Wysiadecki-Banaś. (2018-10-13 13:40:12)

Dlatego wybory samorządowe w Warszawie trzeba traktować z pozycji państwowca, a nie zaściankowca.
Mówienie, że samorządność stołeczna nie wymaga zrozumienia całościowych interesów obywateli Rzeczpospolitej nosi w sobie znamiona głębokiego prowincjonalizmu zwanego zaściankowością.
Zatem idąc do wyborów tu, w stolicy, głosujemy nie na kandydatów drobnośrodowiskowych list, a na kandydatów rekomendowanych przez sprawdzone programowo partie i propaństwowe organizacje o uznanym przez ogół społeczeństwa autorytecie.

adres tej wiadomości: www.bemowa.pl/news.php?id=43931