www.bemowa.pl

:: Angela Merkel nie panuje nad sytuacją.
Wiadomość dodana przez: Maciej Wysiadecki-Banaś (2016-12-20 21:02:34)

W 22 godziny po uderzeniu islamistów w Berlin, kanclerz Niemiec bąka coś o zakwalifikowaniu tej makabrycznej odwdzięki jako możliwej akcji terrorystycznej, ale jeszcze nie ma pewności. Sprawca uciekł.
I choć ISIS rozgłasza swe inspirujące terror apele do wyznawców Koranu osiadłych i napływając do Europy, to najwyższej rangi osoba w państwie waha się przed publicznym przyznaniem, iż dokonano aktu wojennego wobec jej kraju.

Dlaczego odsuwa od siebie bijącą w oczy każdego rozgarniętego obywatela ponurą prawdę, że jej polityka otwierania Niemiec dla wyznawców Mahometa zagraża nie tylko jej państwu, ale całej europejskiej wspólnocie chrześcijańskiej?
Nie wydaje się dostrzegać rozmiaru nienawiści jaki do naszego świata niosą tłumy uchodżców z terenów ogarniętych wojnami z okresowym udziałem kontyngentów europejskich. Straciła zdolności przywódcze dużo wcześniej. To problem całej wspólnoty europejskiej.
Wczorajsza masakra chrześcijan w Berlinie jest wyzwaniem rzuconym Europie, którego nie można pozostawić bez odpowiedzi. Zamknięcie granic, wobec bardzo dużego w kulturze muzułmańskiej przyrostu naturalnego już nie wystarczy. Izrael od początku, z całą bezwzględnością, nie wpuszcza do siebie napierających z Syrii uciekinierów. Jego lotnictwo kontruje agresywnych rebeliantów usiłujących wepchnąć koczujących przy granicy uchodźców w strefę zaporową armii izraelskiej. Dożywia też powinowatych, mniejszości nieżydowskiego pochodzenia, zamieszkałej w jego granicach.
Europejski problem uchodźców rozwiązać trzeba etapami.
Początkowy to ustanowienie w Syrii obszarów realnie chronionych militarnie przed działaniami walczących stron.
Kolejny to powrót uchodźców do kraju przez te strefy. Koszty będą duże, ale do udźwignięcia.
Choć wojna w Syrii z obecnym natężeniem nie może trwać kolejnych kilka lat, lto kres wędrówkom wypędzonych położyć trzeba już dziś.


adres tej wiadomości: www.bemowa.pl/news.php?id=43671