www.bemowa.pl

:: Wzrosły notowania Beaty Szydło wśród czytelników IRB. Odsłona II ankiety IRB..
Wiadomość dodana przez: Polska (2016-05-07 11:39:10)

Już tylko 8% ankietowanych czuje lęk przed rządem pani B. Szydło (spadek o 7%),
niechęć 10% (wzrost o 2%)  i
5% sprzeciw. (spadek o 5%)
Liczba rozczarowanych to 10% (spadek o 5) 
 Łącznie mniej lub bardziej zdołowanych jest 33 % (spadek o 16), 
zaś 67 % Bemowian nie pęka, (wzrost o 13%).

Wyniki tejże ankiety sprzed trzech miesięcy (dnia 1.02.2016) już wykazywały istotną, acz mniejszą przewagę pozytywnych nad negatywnie nastrojonymi w naszej dzielnicy wobec pani premier IV Rzeczpospolitej. 
Poniżej komentarz do poprzedniego podsumowania
Chociaż, aż 15% ankietowanych czuje lęk, to tylko 8 niechęć i tyleż sprzeciw. Liczba rozczarowanych to również 15%. Łącznie mniej lub bardziej zdołowanych jest 46 % Bemowian, zaś 54 % nie pęka, a nawet z niekłamanym zainteresowaniem obserwuje działania szefowej gabinetu ministrów.
Jak na zaledwie dwa i pół miesiąca rządzenia i antypisowską jatkę eurosynchronicznie zorganizowaną przez zoligarchizowane media i zde-elektowaną ekipę Tusk-Kopacz akcja uzdrawiania zarządzania Rzeczpospolitą przebiega bardzo obiecująco tak do tempa jak i strategii. Jako, że przeciwnicy nowego rozdziału społecznego mandatu zaufania mobilizują prasę zaciężną, o transatlantyckim zasięgu ciekawy będzie wynik naszej ankiety w kolejnych miesiącach.
Zapraszamy odwiedzających nas o branie udziału w naszej ankiecie i samodzielne wyciąganie wniosków co do efektów zmagań zwolenników IV Rzeczpospolitej z budowniczymi III Rzeczpospolitej.
                                                                                                  Redakcja | 01.02.2016 / 07.05.2016  


adres tej wiadomości: www.bemowa.pl/news.php?id=43489