www.bemowa.pl

:: Opozycjo, ty tak na poważnie.
Wiadomość dodana przez: Zorba. (2016-03-09 14:52:18)

Prawica po wieloletniej odbudowie inteligenckich kadr przeszła z woli wyborców od programowej opozycji do władzy. Ku zdrowiu Stanu.
Jest silna ideowo i zdolna zahamować rozkład państwa zarówno cywilizacyjny jak i polityczny.

Nieoczekiwana przez okrągłostołowy establiszment klęska wyborcza w 2015 r. przybrała rozmiary pogromu z powodu ogarnięcia przez PiS najgorzej potraktowanych przez PO i lewicę. środowisk robotniczych, co wyeliminowało zupełnie tę ostatnią z poselskich ław.
Ideowy sukces prawicy jest historycznie nie do przecenienia.
 Od 1939 roku tępiona metodycznie, mimo hekatomby w latach okupacji i prolongujących ją stalinowskich, zeszła do głębokiego podziemia niepenetrowalnego przez etatowe tajne służby komunistyczne . 
W 1989 roku jej ujawnienie nie miało charakteru uporządkowanego. Brakowało wyrazistego programu politycznego dostatecznie uporządkowanego w odbiorze szerszych kręgów zwolenników narodowej linii politycznej.
Mutujący komunizm coraz mocniej splatał się z liberalewackimi praktykami koncesjonowania rynku, a co za tym idzie władzy.
W latach 2007-2015 system koncesjonowania demokracji rozwijał się, w mniemaniu jego reżyserów, dość obiecująco. 
Oni alienowali.on trzeszczał, a jego bliska załamka była bezsporną dla niezależnych środowisk inteligenckich konsolidujacych się wokół Prawa i Sprawiedliwości. 
Dzisiaj Rzeczpospolita odzyskuje swoją legendarną spójność dusz z solidarnością wiary w kreatywną moc dobra.
Jesteśmy u początku realizacji programu wyborczego prawicy, a już odczuwamy, iż ruszył proces prospołecznych, - populistycznych, a jakże - zmian zapowiadanych w kampanii wyborczej.
Zero zaskoczeń. Tak miało być.
Koncesjonowana demokracja odchodzi wraz z III RP.
 Dzisiejsza opozycja jeszcze długo, w obecnym skostniałym personalnie i mentalnie stanie, nie będzie zdolna dokonać autorefleksji i skutecznie zaistnieć w, nośnej rozwojowo alternatywie, która jest istotą demokracji. Jej rmozliwości intelektualne jak narazie nie wykraczają poza uliczno, sejmowe hapenningi i oczekiwanie, że Trybunał jej Stanu plus Unia Europejska zrobi resztę. 
 Napiszą jej nowy - populistyczny, bo jakże - program wyborczy, zdelegalizują za pomocą sankcji finansowych nałożonych na Polskę Jarosława Kaczyńskiego , Andrzeja, Dudę i Beatę Szydło, a Prawo i Sprawiedliwość rozpędzą.
Bez jaj.


adres tej wiadomości: www.bemowa.pl/news.php?id=43470