www.bemowa.pl

:: Obywatel Prezydent ma rację.
Wiadomość dodana przez: Republikanin (2015-11-30 12:36:17)

Po wnikliwym wysłuchaniu publicznej dyskusji pomiędzy elitami III i IV Rzeczpospolitej na temat personalnego składu
Trybunału Konstytucyjnego jaki powinien być ustanowiony przez Parlament i Prezydenta A. Dudę nie ma wątpliwości, że nowo wybrani przedstawiciele władz udaremnili zamiar poprzedników, nadania sędziom TK prerogatyw niezgodnych z istotą Trybunału jaką jest 
największa możliwa reprezentatywność środowisk obywatelskich w ferowaniu przezeń wyroków w kwestiach zgodności ustaw uchwalonych przez Parlament z duchem Konstytucj RP.
Postanowienia Sejmu poprzedniej kadencji z czerwca 2015 roku stawiały uprawnienia Sędziów Trybunału niemal na poziomie legendarnych Mędrców Syjonu, decydujących o tym kto może być, a kto nie, wybranym na najwyższe stanowiska w państwie.       

Ustawa z czerwca 2015 r. poszerzała możliwość manipulowania ustawodawstwem poprzez środowiska rządzące, typujące  wyłącznie swoich kandydatów na sędziów Trybunału, a zarazem oddawała w ręce tych sędziów władzę nad prezydentem bez zrównoważenia z wolą posłów, jak to ma miejsce gdy dochodzi do projektowania, a zwłaszcza głosowania nad zmianami w Konstytucji. 
 To co było w tym organie już przed czerwcem 2015 roku skonfigurowane przez Platformę praktycznie jednopartyjnie (a więc mało reprezentatywnie dla parlamentarnej układanki ) po czerwcu 2015 otrzymywało najwyższą autonomię.
Przenikliwe analizy i komentarze, dokonane m.in w obecnym Sejmie przez posła PiS Piotrowcza i w obywatelskich mediach, a także w kręgach niezależnych konstytucjonalistów, do przeróbek w zeszłorocznej ustawie o Trybunale autorstwa aktywnych sędziów Trybunału (!) i Platformy, są gatunkowo, bezdyskusyjnie mocniejsze dowodowo niż ogólnikowe często agitatorsko emocjonalnie podawane kontrargumenty i półprawdy.
W tym świetle decyzja Prezydenta A. Dudy,o niezaprzysięganiu trzech kandydatów na sędziów Trybunału z nadania PO i towarzyszące jej pozostałe decyzje Parlamentu co do nominacji nowych kandydatów jest słuszną społecznie i odczuwalną jako uzasadniona demokratyczna racja ogółu obywateli wyborców.    


adres tej wiadomości: www.bemowa.pl/news.php?id=43397