www.bemowa.pl

:: Expose Beaty Szydło,...
Wiadomość dodana przez: Maciej Wysiadecki-Banaś (2015-11-18 15:04:41)

 

... dokładnie jak oczekiwaliśmy, a nawet lepsze. Skupiona na sprawach polskich i kluczowych sojuszniczych. Powrót do podmiotowego trwanie w Unii z silnym wsparciem dla USA jako najrealniejszego gwaranta względnej stabilności świata naszej kultury i demokratycznych zasad wyłaniania i sprawowania władzy.       

I tak. Przeoranie, w kierunku wyborczych zapowiedzi, polityki gospodarczo-społecznej w jakiej żyliśmy po Okrągłym Stole to rdzeń opisu zadań nowego rządu zmierzających do oczekiwanego przez Polaków powrotu państwa solidarnego z obywatelem. 
Przeorientowanie  z oligarchicznej, antydemokratycznej na ogólnodostępną wolnorynkową proobywatelską z wyraźnie zaznaczonym sektorem (mniemam akcyjnym) państwa w strategicznych gałęziach (reindustrializacja). 
W oświacie: koniec nieustających eksperymentów, a stopniowe przywrócenie trzystopniowego nauczania z liceami i technikami. 
Rodzina i szkoła jako współkształtujące rozwój młodego pokolenia środowisko. Testomania jako forma egzaminacyjna przestanie być najwyższym probierzem zdolności ucznia. Przedszkolaków i mniejsze maluchy obok prywatnych placówek ogarną również placówki finansowane przez państwo.
Wogóle pakiet rodzinny zostanie silnie wsparty przez państwo zgodnie z wyborczym programem prawicy i postulatami społecznymi. 
Państwowa służba zdrowia zostanie jednoznacznie państwową i odbiurokratyzowaną. Całość ambitnych planów nowej ekipy można znaleźć w internecie, a więc nie będę rozwlekał mojej recenzji.
Dodam na zakończenie, iż krótkie i skondensowane wystąpienie Beaty Szydło możnaby uznać za zbyt optymistyczne, czy jak marzy się opozycji bankowo-platformerskiej nierealne gdyby nie podsumowująca je deklaracja poddania (jawnemu) remanentowi Rzeczpospolitą po ubiegłej ośmiolatce.
Wyniki procedury zwanej audytem stworzą bazę pomagającą w przyszłych latach poddawać władzę kontroli wyborców i wyżej wzmiankowanej opozycji (bankiersko-platformerskiej) która przyszłość IV Rzeczpospolitej po wystąpieniu premier Beaty Szydło rysuje w czarnych kolorach.
Lecz sen o powrocie Polski do grona wolnych narodów Europy zjednoczonej w chrześcijańskiej wizji świata, u progu trzeciego tysiąclecia już nie jest mrzonką - od dziś jest faktem,  Zrobiony został pierwszy jakże istotny krok.


adres tej wiadomości: www.bemowa.pl/news.php?id=43391