www.bemowa.pl

:: Program gospodarczy w IV Rzeczpospolitej.
Wiadomość dodana przez: Maciej Wysiadecki-Banaś (2015-09-10 14:01:31)

Podatki.
Radykalna obniżka opodatkowania przedsiębiorczości rzemieślniczej. Powrót do karty podatkowej i dobrowolność opłacania Zus-u.
Obłożenie podatkami banków spekulacyjnych i szybkich transakcji giełdowych.
Opodatkowanie korporacji za przelew zysków z filii do krajów ich rejestracji podatkowej, w szczególności do rajskich centrów podatkowych (Luksemburg). 
Redukcja płac na wyższych stanowiskach w spólkach skarbu państwa i centralnych instytucjach.

Suwerenność.
Likwidacja programu wspierania energetyki atomowej z przekierunkowaniem wsparcia na energetykę odnawialną, a zwłaszcza fotowoltaiczną - prosumencką.
Szybkie opracowanie i wdrożenie narodowego systemu sieci zarządzania energią z rozproszonych źródeł  odnawialnych, od fotowoltaicznej poczynając. Strefę morską - farm wiatrowych od Szczecina po Trójmiasta objąć szczególną uwagą tego programu. 
Powołanie instytutu badawczo-rozwojowo-wdrożeniowego technik i technologii pozyskiwania i magazynowania energii z odnawialnych źródeł.
Powyższy program powinien uwzględnić proces przeprzemysłowienia zagłebii górnictwa tradycyjnego w regiony przedsiębiorczości ekoenergetycznej.
Punktem wyjścia do tego rodzaju przekierowań mogą być chociażby doświadczenia niemieckie i skandynawskie, a także zmodyfikowane brytyjskie (taczerowskie).
 Sądzę, że idąc tą drogą Polska może stosusnkowo szybko i samodzielnie wyjść z zacofania technologicznego w jakie została wepchnięta po wojnie przez zwycięsców i utwierdzona, po uprywatyzowaniu pokomunistów przez transformatów Balcerowicz-Lewandowski-Tusk  


adres tej wiadomości: www.bemowa.pl/news.php?id=43354