www.bemowa.pl

::

01/08/44 - Diament w popiołach.
Wiadomość dodana przez: Maciej Wysiadecki-Banaś. (2015-07-31 16:57:01)

Powstanie Warszawskie niczym diament najwyższej szlachetności będzie na wieki przyświecało duchowi walki człowieka ze złem. 
Wtedy absolutnym - dzisiaj rozdwojonej moralności zakłamanych spadkobierców jałtańskiej zmowy.   

Siedemdziesiąt jeden lat temu nasi zachodni sojusznicy sprzedali swój honor w Jałcie.
Cichcem ułożyli się z komunistami na konsumowanie zwycięstwa bez udziału  II Rzeczpospolitej  i jej niezłomnych  żołnierzy z Armii Krajowej i regularnej.
Ich utajniony pakt wykreślał nas z grona wygranych.
Perfidia tego spisku po dziś dzień plami honor Anglii i Stanów Zjednoczonych. 
Tymczasem ogromny narodowy wysiłek II Rzeczpospolitej w koalicyjnym dziele rozbicia ludobójczej Rzeszy niemieckiej stanowi przepiękną kartę w naszej i powszechnej historii.  


adres tej wiadomości: www.bemowa.pl/news.php?id=43338