www.bemowa.pl

:: Burza mózgów nt. Fortu Chrzanów
Wiadomość dodana przez: Anna Świdwinska (2015-04-09 08:54:26)

Co chcielibyście, aby było na Forcie Chrzanów? Poszukajmy wspólnie jakiegoś rozwiązania, które nie niszczyłoby ani zabytkowych obwałowań fortu ani tamtejszej przyrody.

Co chcielibyście, aby było na Forcie Chrzanów? Poszukajmy wspólnie jakiegoś rozwiązania, które nie niszczyłoby ani zabytkowych obwałowań fortu ani tamtejszej przyrody.
Fort jest własnością miasta, a my - jako mieszkańcy Warszawy - mamy prawo zabrać w tej sprawie głos.
Nie jest prawdą, że tereny zieleni muszą przynosić zyski finansowe dla miasta - nasze zdrowie i jakość życia też mają wartość, którą można wyliczyć kosztami leczenia (w wyniku pogorszenia czystości powietrza, zwiększenia hałasu, braku terenów rekreacyjnych itp.) oraz cenami naszych mieszkań i domów.
Skoro urzędnicy miejscy potrafią jedynie przekazać teren deweloperowi, opracujmy własną koncepcję i przekażmy ją miastu.


adres tej wiadomości: www.bemowa.pl/news.php?id=43300