www.bemowa.pl

:: Pacjenci i spin doktorzy
Wiadomość dodana przez: Republikanin (2015-02-09 21:21:41)

Obserwując poczynania nowo powołanego, na funkcje burmistrza i przewodniczącego Bemowa - duetu J. Dąbrowski K. Zygrzak, odnosi sie wrażenie, że zaślepia ich zwycięstwo. 
Zaślepia do utraty rozumu, albo rozum zdominowała pycha. Tą ostatnią rzeczywiście imponująco rozwinęli, przez dwie kadencje, pod skrzydłami swej protektorki H. Gronkiewicz-Waltz, w duchu dominacji PO nad wszystkimi innymi środowiskami.  

 Najnowsza mutacja tej dominacji przybrała w ich III kadencji groteskową formę. Przerośli już swoją chlebodawczynię i towarzyszy partyjnych w pisofobii (deklaracja rozłamowa J. Gręziaka).  
Efekt.
Zamiast skupić wokół siebie przedstawicieli wszystkich sił społecznych biorących udział w wyborach niszczą ideę samorządności dzieląc między swoich wszystkie funkcje wykonawcze uchwałodawcze i nadzorcze.
Jedenastu radnym spoza poddanych Dąbrowskiego wyznaczono rolę statystów bez jakiegokolwiek wpływu na zawiadywanie bieżącym i przyszłym budżetem dzielnicy.
Dyktat w czystej formie.
Z doświadczeń ich poprzednich kadencji wypływa nieodparty wniosek.
Lwia część mieszkańców Bemowa nie będzie miała wpływu na to co funduje im ratusz.
Zapewne kilkanaście nowych placów zabaw, punktów rozprowadzania alkoholu, kasyn gier, kilka koncertów na lotnisku, większy nakład biuletynu Bemowo News, noworoczne fajerwerkii. Monte Bemowo Vegas.
Tymczasem Bemowo wymaga urbanistycznej rewitalizacji blokowisk, potrzebuje spójnego planu ochrony szczuplejących zasobów terenów zielonych (lasek bemowski, ochrony miejsc o znaczeniu kulturowo-historycznym (forty), szerszego udziału w projektowaniu trasy S7 (otunelowanie jej), a także łatwiejszego dostępu młodzieży do korzystania z zasobów (sale) ośrodka kultury ArtBem.
To wszystko nie zapominając o oczywistych obowiązkach włodarzy dzielnicy. Placówkach zdrowia, rozsadnym budownictwie komunalnym dbałości o ulice, targowiska, nasze bezpieczeństwo drogowe i osobiste, komunikacje. 
Kim są dla nich Bemowianie i co im na trzecią kadencję szykują nietrudno zauważyć. Pacjentami.
Bo jak nazwać obywateli którzy demokratycznie zrzekają się samorządności na rzecz wyżej wymienionych spin doktorów.     


adres tej wiadomości: www.bemowa.pl/news.php?id=43276