www.bemowa.pl

:: Zawiesić drugą turę wyborów.
Wiadomość dodana przez: Redakcja IRB (2014-11-26 12:47:14)

Jeśli system społecznej kontroli wyborów został praktycznie przejęty przez nieznane czynniki ,,wewnątrzsystemowe'',
głosowanie drugiej tury byłoby legitymizacją anarchii wyborczej jakiej staliśmy się świadkami i nieświadomymi uczestnikami.
Demonstrowanie na ulicach wydaje się mniej pragmatyczne, efektywne i poniewczasie. Nadto z punktu widzenia etycznego, udział w II turze po tym co już wiadomo, wewnętrznie sprzeczne i trudne do zaakceptowania przez obywateli.
Jeśli wniosek obywatelski zostanie odrzucony pozostaje wycofanie się z II tury kandydatów opozycji . e


adres tej wiadomości: www.bemowa.pl/news.php?id=43214