www.bemowa.pl

:: Demokracji nie da się upilnować z szulerami..
Wiadomość dodana przez: Maciej Wysiadecki-Banaś (2014-11-25 16:00:06)

Przeciwko racjom społeczeństwa żądającego powtórki z wyborów sprzysięgły się wszystkie siły rządowe osadzone z klucza partyjnego Platformy Obywatelskiej. 
Przeciw społeczeństwu jest również Prezydent główny gwarant ładu demokratycznego. 
Chaos organizacyjny ciężko zniekształcajacy wyniki wyborów uznał za dopuszczalny.
Za niedopuszczalne, jak to okreslił szaleńcze, uznał głosy obywatelskie domagające się przywrócenia wyborom absolutnej bezstronności i nienagannego przygotowania instytucjonalnego.
W czasie gdy w PKW Najwyższa Izba Kontroli bada katastrofę podległego mu urzędu feruje opinie  sugerujące tejże Izbie jego własne interpretacje i oceny.    

Zapowiedziana przez demokratyczne środowiska konsekwentna akcja dochodzenia praw obywatelskich, aż do powtórzenia wyborów wydaje sie skazana na podobny los jak wszelkie poprzednie masowe protesty próbujące poprzez referenda wpływać na kształtowaie naszej codzienności.
Arogancja Platformy Obywatelskiej nie powinna udzielać się pierwszemu strażnikowi demokracji w Rzeczpospolitej.
Z chwilą przyjęcia na siebie odpowiedzialności za los 40.000.000 rodaków nie obowiązuje Go ani partyjna dyscyplina, ani osobiste naciski bliskich mu towarzyszy.


adres tej wiadomości: www.bemowa.pl/news.php?id=43212