www.bemowa.pl

:: Jarosław Kaczyński. Tak go postrzegam.
Wiadomość dodana przez: Maciej Wysiadecki-Banaś (2011-10-05 14:35:32)

Mimo zupełnie odmiennego zdania co do jego aktualnego podejścia w kwestiach: użycia Armii Polskiej w operacjach karno-prewencyjnych Nato (jestem przeciwny), budowy elektrowni atomowych w Polsce (jestem przeciwny), rozbudowy socjalu (jestem umiarkowanie przeciwny), mam dla Jarosława Kaczyńskiego nie mniejszy szacunek niż do Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
W niedzielę 9 października 2011r. opowiem się za jego ugrupowaniem.


Jarosław Kaczyński to z całą pewnością wybijający się polityk polski predestynowany do miana wybitnego męża stanu.
Niechwiejny, ukształtowany kulturowo w 1045 letniej tradycji chrześcijańsko-narodowej, katolicyzmie.
Współcześnie motywowany ideą IV Rzeczpospolitej tj. państwa zrównoważenia suwerennego, chroniącego uniwersalnie rozumianą podmiotowość obywatelską w stosunku do wewnątrz i zewnątrz możliwych zagrożeń.
Zbieżny w postrzeganiu wyborcy (podmiotowość obywatelska) z personalistyczną koncepcją osoby ludzkiej zawartej w naukach Jana Pawła II.
Zwolennik silnej władzy prezydenckiej.
Człowiek bardzo spójny w realizacji otwartej wizji rozwoju państwa polskiego (determinacja w ograniczaniu wpływów służb specjalnych PRL na kształtowanie rzeczywistości gospodarczej po 1989 r, czego zwieńczeniem było rozwiązanie WSI). Obdarzony charyzmatyczno-przywódczym pozytywnym charakterem.
Nadrzędnie traktujący racje stanu w sytuacjach kryzysów gospodarczych, cywilizacyjnych czy geopolitycznych. Zwolennik koncepcji Europejskiej Unii Suwerennych Ojczyzn (autorskie określenie M. W-B)
Umiejący działać racjonalnie w sytuacjach ekstremalnych pod presją histeryzujących środowisk antykatolickich.
Zdolny do ustępstw, ale nie za cenę utraty podmiotowości Rzeczpospolitej w stosunkach międzynarodowych .
Połączenie obywatelskiej rozwagi z cywilną odwagą.
Nietolerancyjny na istotne, z racji ich pozycji w państwie, słabości ludzi w swoim otoczeniu, lub desygnowanych przez niego do piastowania odpowiedzialnych funkcji w instytucjach Rzeczpospolitej.
Niekorumpowalny!

Mimo zupełnie odmiennego zdania co do jego aktualnego podejścia w kwestiach: użycia Armii Polskiej w operacjach karno-prewencyjnych Nato (jestem przeciwny), budowy elektrowni atomowych w Polsce (jestem przeciwny), rozbudowy socjalu (jestem umiarkowanie przeciwny), mam dla Jarosława Kaczyńskiego nie mniejszy szacunek niż do Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
W niedzielę 9 października 2011 r. opowiem się za jego ugrupowaniem.
,,Lepiej z mądrym zgubić niż z głupim znaleźć", mówi polskie przysłowie.


adres tej wiadomości: www.bemowa.pl/news.php?id=4100