www.bemowa.pl

:: Globalitaryzm żywieniowy.
Wiadomość dodana przez: Jadwiga Łopata i Julian Rose (2011-08-08 12:24:15)

Jak w przypadku ropy, koncesjonowany dostęp do żywności stanowić będzie narzędzie prymitywnego globalitaryzmu.
Sprowadzając dostarczanie pierwotnego materiału zasiewowego dla rolnictwa do krypto monopolu kilku amerykańskich korporacji, manipulujących genotypami z ewolucyjnego porządku natury w celu nadania im określonych właściwości zachwieje się równowagę nie tylko ekologiczną, ale i polityczną w dotychczasowej formie.
Przykład zapaści światowego systemu finansowego zapoczątkowanego w USA ukazuje niebezpieczeństwo zaadoptowania na teren Europy kancerogennych rozwiązań w sferze daleko bardziej trudniejszej do rekonstrukcji w przypadku zdemolowania przez pazerny globalitaryzm.
Polska poddana GMO eksperymentom zatraci bioróżnorodność własnego rolnictwa i stanie się koniem trojańskim dla reszty kontynentu.
Czy można temu zapobiec?
Oczywiście. Wszystko w rękach prezydenta B. Komorowskiego, o ile otrzyma i pojmie naszą przestrogę.
Maciej Wysiadecki-Banaś
Redakcja Internetowej Republiki Bemowo przyłącza się do akcji wspierania obywatelskiej inicjatywy niedopuszczenia do rozsiewania zmutowanych materiałów zasiewowych w Polsce i w Unii.
Natura nie znosi arogancji. OCALIĆ POLSKIE NASIONA - APEL DO POLAKÓW
Ogólnopolska akcja
Szanowni Państwo,
jak wiecie, Sejm i Senat przegłosowały ustawę o nasiennictwie, która otwiera Polskę na uprawy GMO (Genetycznie Modyfikowane Organizmy) oraz spowoduje poważne ograniczenia dostępu do tradycyjnych/regionalnych nasion. Ustawa jest teraz u Prezydenta RP, który ma 21 dni na podjęcie decyzji.
Stworzyliśmy wspólnie piękne logo oraz znak w postaci plakatu, baneru, pocztówki, naklejki z hasłem "OCALIĆ POLSKIE NASIONA".
To jest DZIEJOWE ZADANIE DLA WSZYSTKICH POLAKÓW:
Prosimy o poparcie dla tej akcji i przyłączenie się poprzez podjęcie prostych, ale konkretnych działań:
1) Wydrukowanie plakatu, baneru, naklejki i rozwieszenie ich bądź naklejenie na domach, samochodach, w sklepach, zakładach pracy i innych publicznych, dozwolonych miejscach.
Można też umieścić je na polach, które są przy drogach, lub wrzucić do skrzynek pocztowych. Chodzi o to, aby wiadomość o konieczności ocalenia polskich nasion była wszędzie widoczna. Aby każdy się zatrzymał i zastanowił, na jakim zakręcie dziejowym jesteśmy.
2) Wydrukowanie pocztówki i dopisanie kilku zdań od siebie, swoich danych osobowych, i wysłanie ich do Prezydenta.
3) Nagłaśnianie powyższej akcji wśród znajomych, nieznajomych i mediów.
PO OSIĄGNIĘCIU MASY KRYTYCZNEJ ZWYCIĘŻYMY!
Tak było np. we Francji, Niemczech i innych krajach (już 9 w Unii Europejskiej) w których wprowadzono zakazy upraw GMO.
Pamiętajmy - nasiona są początkiem wszystkiego, bez nich nie będzie żywności, nie będzie życia.
GMO i przejęte przez korporacje nasiona są i będą jeszcze bardziej w przyszłości narzędziem zniewolenia człowieka i narodów.
Na całym świecie już 67% wszystkich nasion jest w rękach tylko 10 korporacji.
Nasiona GMO są narzędziem kontroli całego łańcucha żywnościowego przez korporacje i powiązanych z nimi polityków.
ODBIERZMY i OCALMY POLSKIE NASIONA dla nas i przyszłych pokoleń. Ktoś napisał: '...Ludzie są jak mrówki...niech każdy zrobi jeden gest, jedną rzecz, niech spełni jedną myśl...bez agresji, bez nienawiści, bez zabijania... Suma wszystkich czynów pozwoli odnieść nam zwycięstwo...'
A WIĘC DZIAŁAJMY TERAZ!

Jadwiga Łopata i Julian Rose
adres tej wiadomości: www.bemowa.pl/news.php?id=4041