www.bemowa.pl

:: Pierwszy sierpnia roku '44 - zasiew pod IV Rzeczpospolitą.
Wiadomość dodana przez: Redakcja (2011-08-01 09:45:09)

Zaiste.
Zasiew wschodzący w gorącym sierpniu '80.
Zasiew dojrzewający po czerwcu '89, by wydać pierwszy dojrzały plon w '05 XXI wieku.
Patriotyczny duch społeczny w oparciu o dokonania braci Lecha i Jarosława Kaczyńskich dał o sobie znać z ogromną dynamiką.
Oparł się szydercom i próbie najtragiczniejszej - zwielokrotnionej przez świadomość niekompetencji i rozprzężenia moralnego, panujących w kręgach władzy pozbawionej szerokiej kontroli społecznej.
Trwa!Chociaż śmierć I Prezydenta IV Rzeczpospolitej w drodze do miejsca zagłady internowanych oficerów Wojska Polskiego - Katynia , zahamowała odrodzenie państwa po jałtańskiej hańbie aliantów II RP, symbolicznie wpisała się w etos Powstania Warszawskiego.
Jej martyrologiczny patos wynika z niezłomnego przeciwstawienia się Prezydenta L. Kaczyńskiego hegemonii mediów pozbawiających Rzeczpospolitą radości z dokonań pokolenia rocznik '20 i próby wydziedziczania nietylko z wielobarwnej, historycznej, spuścizny kulturowo-cywilizacyjnej, ale i podmiotowości w zarządzaniu państwem i jego gospodarczym zapleczem w przyszłości.
W 67 rocznicę rozpoczęcia Powstania Warszawskiego z dumą wskazujemy naszej młodzieży jej duchowy rodowód. Tamte dziewczyny i tamci chłopcy wyznaczyli poziom człowieczeństwa wart krzewienia nie tylko w naszym społeczeństwie, ale pośród narodów poszukujących wartości bliskich chrześcijańskiej myśli społecznej.
Powstanie Warszawskie ukazało patriotyzm w jego najsłuszniejszej formie obrony koniecznej i przypomina każdej władzy, że demokracji nie można zastąpić ideologią nienawiści klasowej, rasowej czy narodowej. Już dziś czeka nas próba sumień i charakteru.
Zapalając znicze na powstańczych szańcach dokonujemy kolejnego zasiewu pod przyszłość Polski, Ojczyzny przygarniającej swoje, tułające się za chlebem, dzieci do siebie i witającej w swych progach wszelkim dobrem każdego kto przyczynia się do pomnażania jej dostatku.
adres tej wiadomości: www.bemowa.pl/news.php?id=4037