www.bemowa.pl

:: Relacja z IX/06 sesji Rady Dzielnicy Bemowo
Wiadomość dodana przez: Dominika IRB (2006-09-02 00:36:15)

Podczas pierwszej po wakacjach sesji bemowscy radni zapoznali się z szeregiem sprawozdań budżetowych oraz podjęli decyzję w sprawie miejscowego planu zagospodarowania osiedli Bemowo III i Bemowo V.


1. Najwięcej emocji i kontrowersji wśród bemowskich samorządowców wzbudziła sprawa radnego Andrzeja Makarczuka, o której pisaliśmy w artykule „Radny straci stanowisko”.

2. Radni zapoznali się z informacją z realizacji inwestycji w naszej Dzielnicy w I półroczu roku 2006. W ramach tych inwestycji w maju br podpisane zostało porozumienie z Zakładem Remontów i Konserwacji Dróg na wykonanie w trybie bezprzetargowym remontu ulic Muszlowej i Czumy oraz na przebudowę skrzyżowania ul. Powstańców Śl. Z ulicami Czumy i Konarskiego. Przetarg na modernizację ulic Gimnazjalnej, Kiermaszowej, Sucharskiego i Puszczy Solskiej jest w trakcie przygotowania. Jedynym problemem inwestycyjnym jest obecnie budowa amfiteatru w Parku Górczewska. Dwa przetargi ogłoszone w pierwszym półroczu 2006r zostały unieważnione z powodu braku ofert. Radni przegłosowali propozycję zmiany w budżecie dzielnicy, która zakłada przyznanie dodatkowych 2800000zł na tę inwestycję w związku ze wzrostem cen materiałów budowlanych. Procedura przetargowa jest w toku.

3. Pani Edyta Więckowska, dyrektor OPS Bemowo przedstawiła sprawozdanie z Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień w pierwszym półroczu roku 2006. W ramach Programu prowadzone są m. in. zajęcia w Bemowskim Klubie Samopomocy przy ul. Konarskiego 83. W poniedziałki (od 10.00 do 13.00) i w środy (od 17.00 do 20.00) działa Bemowski Telefon Pomocy Rodzinom Dotkniętym Problemem Alkoholowym (022 665-39-77). Centrum Edukacji i Profilaktyki z Bielska-Białej zorganizowało w ramach warsztatów profilaktycznych metodą dramy brytyjskiej 71 spotkań w gimnazjach i szkołach podstawowych Dzielnicy Bemowo. Warsztaty, które miały na celi zabezpieczenie mlodzieży przed nałogami, przemocą i wpływem sekt, cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów. Codziennie w godzinach 15.00-19.30 funkcjonuje świetlica Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Gniazdo” przy ul. Puszczy Solskiej 10.

4. Radni jednogłośnie przyjęli projekty uchwał w sprawie wystąpienia do władz Warszawy o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania dla osiedli Bemowo III i Bemowo V. Radni stwierdzili tym samym, że inwestycje prowadzone na tych terenach przez Wojskową Agencję Mieszkaniową pozbawiają mieszkańców terenów zielonych, miejsc rekreacji i obniżają bezpieczeństwo dróg osiedlowych. W uzasadnieniu uchwały pojawiła się propozycja zagwarantowania w planie miejscowym większej ilości miejsc postojowych i ochrony miejsc odpoczynku i rekreacji.

5. Podczas sesji przedstawiona została informacja o stanie przygotowania placówek oświatowo-wychowawczych do nowego roku szkolnego. W przedszkolach na Bemowie zostanie objętych opieką 2110 dzieci w 81 oddziałach. W porównaniu z rokiem ubiegłym zwiększono nabór o 253 dzieci. Mniejszy niż w ubiegłym roku będzie nabór do szkół podstawowych (zlikwidowano 9 oddziałów) i do gimnazjów (zlikwidowano 3 oddziały). Nieznacznie (o 1 oddział) wzrósł nabór do bemowskich liceów.

Następna sesja Rady Dzielnicy Bemowo przewidziana jest na 28 września 2006.adres tej wiadomości: www.bemowa.pl/news.php?id=372