www.bemowa.pl

:: PiS – bliżej wyborów.
Wiadomość dodana przez: Dominika Zarzeczna (2006-06-27 22:48:02)

Podczas spotkania pod hasłem „PiS – bliżej ludzi” radni i przedstawiciele tego ugrupowania rozmawiali z mieszkańcami o najistotniejszych problemach lokalnej społeczności.


Spotkanie, które odbyło się w poniedziałek w szkole przy ulicy Szobera miało charakter prezentacji dotychczasowych dokonań radnych Prawa i Sprawiedliwości w bemowskim samorządzie. Głos zabierali przede wszystkim radni tego ugrupowania: Magdalena Soszyńska, Janina Wiśniewska i Michał Grodzki, a także wiceprzewodnicząca Rady i przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska, pani Grażyna Morawska – Narkiewicz.

Mieszkańców Jelonek żywo zainteresowała sprawa przebudowy ulicy Nowo – Lazurowej. Przedstawiciele PiS wyrazili swoją dezaprobatę dla obecnych planów ZDM, jednak nie przedstawili konkretnej alternatywy. Przypomnieć należy, że na konsultacjach społecznych zorganizowanych przez ZDM spośród radnych PiS pojawili się tylko Janina Wiśniewska oraz Marcin Bonicki, nieobecny na poniedziałkowym spotkaniu.

Radny Michał Grodzki, członek Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności, mówił o współpracy Komisji z nowym prezesem TBS Bemowo przy usuwaniu nieprawidłowości związanych z tzw. „aferą TBS”. W marcu podobno odbyło się w tej sprawie spotkanie w ratuszu z mieszkańcami TBS, lecz nie ma żadnego śladu ani protokołu po tym zebraniu. Mieszkańcy protestują zwłaszcza przeciwko stawkom czynszu w wysokości 17zł/m2. Uważają, że odpowiedni byłby czynsz na poziomie 11zł/m2. Komisja Bezpieczeństwa podjęła się roli mediatora pomiędzy mieszkańcami a prezesem TBS Bemowo.

Radna Janina Wiśniewska, zapytana przez IRB o przyczynę nieudzielania się na bemowskim forum samorządowym, odpowiedziała: „Mój elektorat w większości nie ma internetu”. Zaznaczyła, iż kontakt z mieszkańcami stara się podtrzymywać na dyżurach w ratuszu oraz na takich spotkaniach jak to poniedziałkowe. Radny Michał Grodzki przyznał, że raz odwiedził forum samorządowe na samym początku jago funkcjonowania, natomiast później już tam nie zaglądał. Zdaniem radnego Grodzkiego strona internetowa Urzędu Dzielnicy „powinna być bardziej rozbudowana w kierunku większego dialogu z ludźmi”.

Mieszkańcy zwracali samorządowcom z PiS uwagę na takie sprawy jak przebudowa wewnętrznych, osiedlowych ulic, nieprawidłowości w funkcjonowaniu spółdzielni mieszkaniowych czy niedostateczna ilość pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. Radni obiecali zająć się tymi problemami.

Na stwierdzenie faktu, iż radni PiS bardzo rzadko zabierają głos podczas sesji Rady, wszyscy zgodnie odpowiedzieli, że właściwa praca polega na działaniu w komisjach, a nie na mówieniu. Zdaniem obecnych radnych, "w pewnych kwestiach wypowiadanie się obniża skuteczność pracy radnego" zatem "należy starać się lepiej głosować a mniej mówić". Wśród największych dotychczasowych osiągnięć działaczy PiS pani Grażyna Morawska – Narkiewicz wymieniła zwiększenie bezpieczeństwa na ulicy Powstańców Śląskich (więcej nowych świateł), a także uporządkowanie Placu Kasztelańskiego.

Jako priorytetowe zadania na przyszłą kadencję radny Michał Grodzki wymienił utrzymanie i poprawę stanu bezpieczeństwa w dzielnicy (zwiększenie ilości kamer), większą przejrzystość lokalnej władzy (BIS, strona internetowa), a także poprawę działania komunikacji miejskiej. Pani Janina Wiśniewska postanowiła skupić się na jak najjaśniejszym określeniu procedur przyznawania dotacji z budżetu m.st. Warszawy. Wspomniała, iż co roku dotacje otrzymują te same organizacje, natomiast inne są konsekwentnie pomijane.

Nieliczni mieszkańcy, którzy przyszli na spotkanie z członkami Prawa i Sprawiedliwości, reprezentowali głównie lokalne wspólnoty mieszkaniowe. Niska frekwencja może niepokoić zwłaszcza w perspektywie nadchodzących wyborów samorządowych. Niedopatrzeniem ze strony organizatorów była stanowczo zbyt mała promocja spotkania.

Należy spodziewać się, że podobnych zebrań z mieszkańcami, organizowanych przez różne ugrupowania, będzie więcej.
IRB będzie dla Państwa śledzić ich przebieg.adres tej wiadomości: www.bemowa.pl/news.php?id=351