www.bemowa.pl

:: Relacja z VI/06 sesji Rady Dzielnicy Bemowo
Wiadomość dodana przez: Dominika Zarzeczna (2006-06-02 17:59:41)

Czwartkowe posiedzenie Rady zdominowały tematy budżetowe oraz komunikacyjne – związane z budową ulicy Nowo-Lazurowej.


Czerwcowa sesja odbyła się w przyspieszonym terminie ze względu na konieczność zaopiniowania przez radnych zmian w załączniku dzielnicowym do ustawy budżetowej m. st. Warszawy. Zmiany te dotyczą m. in. przesunięcia środków na budowę infrastruktury wokół sali gimnastycznej szkoły nr 46 przy ul. Thommego, a także przesunięcia funduszy w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej.

W 2005 roku OPS nie wykorzystał wszystkich przyznanych środków na realizację Bemowskiego Programu Wspierania Zatrudnienia. Niewykorzystane środki w wysokości ponad 195tys zł zostały przesunięte do wykorzystania w programie na rok 2006. Rada pozytywnie zaopiniowała również zwiększenie wydatków OPS w 2006r o pieniądze przeznaczone na wynagrodzenia i premie dla pracowników obsługujących becikowe i świadczenia rodzinne. Dotychczasowe regulacje płac w OPS dokonywały się bowiem kosztem premii pracowniczych, które spadły nawet poniżej 5%.

Prawdziwa burza na sali posiedzeń rozpętała się wraz z przejściem do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wystąpienia do Prezydenta m. st. Warszawy o wszczęcie procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Chrzanów-3” przy ul. Lazurowej.

Burmistrz Pawełczyk uzasadniał: „Chcemy, żeby była tam ładna zabudowa, dlatego jak najszybciej urbaniści muszą zająć się tym terenem w sposób fachowy i zasadny.” Przypomniał również, że Rada w 2002 roku przyjęła zbliżoną w treści uchwałę, jednak do tej pory władze miejskie nie wydały decyzji o opracowaniu planu miejscowego dla Chrzanowa. Obecna uchwała byłaby przypomnieniem o konieczności opracowania takiego planu.

Radny Mariusz Biadun skomentował projekt uchwały następującymi słowami: „U podstaw tego projektu jest kłamstwo, które miało miejsce podczas konsultacji społecznych w sprawie Nowo-Lazurowej. Wtedy mówiono, że budowa tej ulicy była objęta planami miejscowymi. Domaganie się szybkiego opracowania planu miejscowego dla Chrzanowa jest próbą uprawomocnienia tamtego kłamstwa.”

Burmistrz Całka stwierdził, że radny Biadun nie ma racji, ponieważ plan obejmujący Nowo-Lazurową w części jest. Faktycznie planem miejscowym objęty jest obszar na północ od ulicy Batalionów Chłopskich, na południe od Połczyńskiej oraz Fort Chrzanów. Jednak cały teren pomiędzy Połczyńską a Batalionów Chłopskich takiego planu nie posiada. Jest jedynie objęty warszawskimi ustaleniami wiążącymi dot. zagospodarowania. „Uchwalenie planu to wyjście naprzeciw postulatom mieszkańców, zgłaszanym już od 10 lat” – dodał burmistrz.

Podczas przerwy ogłoszonej w celu zapoznania się z uchwałą z 2002r pomiędzy burmistrzem a radnym doszło do żywiołowej wymiany zdań. Burmistrz Całka zapewniał m. in., że opracowanie planu miejscowego dla Nowo-Lazurowej pozwoli (nie wiadomo tylko, w jaki sposób) na większy wpływ samorządowców na kształt i przebieg drogi. Sugestie radnego nazwał „próbą wmówienia komuś dziecka w brzuch”.

Ostatecznie wobec trudności przedstawionych przez panią mecenas Elżbietę Grodzicką – Sękowską kontrowersyjny punkt został zdjęty z porządku obrad. Komisja Budownictwa i Infrastruktury Technicznej ma przeredagować treść projektu tak, aby obejmowała ona wniosek o zmianę uchwały z 2002r.

Punkt ten zapewne będzie powtórnie poddany pod obrady na lipcowej sesji. Czwartkowa dyskusja jednak odsłoniła kilka bardzo ważnych dla sprawy ulicy Nowo-Lazurowej faktów. Na podkreślenie i zapamiętanie zasługuje stwierdzenie radnej Głowackiej, z którym zgodzili się wszyscy radni: plan miejscowy nie determinuje kształtu drogi.

Bemowscy radni zapoznali się z planami akcji „Lato w mieście 2006”. Zajęcia i imprezy organizowane w ramach akcji skierowane są do młodzieży w wieku szkolnym – uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. W punktach dziennego pobytu (czterech bemowskich szkołach) uczestnicy zajęć będą otrzymywać dwa posiłki – śniadanie i obiad. Bogata oferta zajęć sportowych obejmuje m. in. rozgrywki Letniej Ligi Piłki Halowej 6-osobowej. Szczegółowy program akcji „Lato w mieście 2006” znajdą Państwo już wkrótce w naszym dziale „Kultura”.

Informacja dla mieszkańców: od poniedziałku 5 czerwca dyżury wszystkich radnych będą odbywały się w pokoju nr 9 na parterze ratusza (obok sali sesji).

Radna Hanna Głowacka zapytała przewodniczącego Rady w imieniu mieszkańców, dlaczego na stronie internetowej ratusza nie ma jeszcze oświadczeń majątkowych radnych. „Czyżby przyczyną były nadchodzące wybory samorządowe?” – przytoczyła sugestię forumowiczów. Przewodniczący Lech Krupiński zaznaczył, że odpowiada jedynie za terminowe złożenie oświadczeń przez radnych, nie zaś za ich publikację. Powołał się na przepis, który nakazuje umieszczanie oświadczeń majątkowych w Biuletynie Informacji Publicznej. Na stronie UD Bemowo jest odnośnik do BIP.

Następna, ostatnia przed wakacyjną przerwą sesja Rady Dzielnicy Bemowo odbędzie się 6 lipca 2006r.

adres tej wiadomości: www.bemowa.pl/news.php?id=343