www.bemowa.pl

:: Relacja z V/06 sesji Rady Dzielnicy Bemowo
Wiadomość dodana przez: Dominika Zarzeczna (2006-05-18 02:18:40)

Bemowscy radni uchwalili wspólną opinię w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy.


Wszystkie komisje Rady opowiedziały się przeciwko studium w takim kształcie, w jakim zostało ono zaproponowane.
15 radnych głosowało za opinią negatywną, 0 było przeciw, a 2 osoby wstrzymały się od głosu.

Stanowisko Rady Dzielnicy Bemowo zostanie włączone do uwag, które można zgłaszać do studium do dnia 18 maja 2006 (dziś) – stąd inny od zwyczajowego termin wczorajszej sesji.

Największą dezaprobatę radnych wywołało uwzględnienie w studium sieci dróg ekspresowych na terenie Bemowa (S7, S8, Nowo-Lazurowa). Ponadto na Bemowie planuje się wybudowanie trzech dużych parkingów postojowych (dwa z nich mieściłyby się przy ul. Połczyńskiej). Naszej dzielnicy brakuje planu miejscowego, z prawdziwego zdarzenia – takiego, który precyzowałby np. parametry zabudowy na danym terenie. Wiceprzewodniczący Rady Mariusz Biadun przypomniał, że w studium nie uwzględniono samorządowego projektu zagospodarowania terenu zielonego – chodzi o Glinianki Sznajdera. Studium zezwala również na zabudowę bemowskich fortów poza jednym – fortem Bema. Wiceprzewodniczący zaapelował do radnych o jak najszybsze, indywidualne składanie uwag.

Opinia Rady, jakakolwiek by ona była, jest tylko opinią i decydenci mogą, choć nie muszą brać jej pod uwagę. :-(

Z powodu nieprzygotowania projektu uchwały w sprawie programu rewitalizacji obszarów miejskich i powojskowych punkt obrad dotyczący rewitalizacji został zawieszony do następnej sesji 8 czerwca2006.

Bemowscy radni rekomendują do Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy następujące osoby i instytucje:
 • „Zespół Folklorystyczny Lazurki”,
 • radnego Adama Kucia,
 • pana Michała Białeckiego – założyciela chóru „Sonante”

 • Według naszych radnych najbardziej odpowiednimi osobami do wyróżnienia „Zasłużony dla Warszawy” są: komendant bemowskiej Straży Miejskiej oraz pani komendant lokalnego komisariatu Policji.

  Rzecznik prasowy ratusza pan Rafał Lasota w ramach punktu „Promocja samorządu terytorialnego” przypomniał radnym o możliwości, a nawet konieczności brania udziału w dyskusjach na forum samorządowym. Okazało się, że nasi samorządowcy bardzo rzadko przekazują jakiekolwiek materiały do publikacji w lokalnej i stołecznej prasie, a także w informatorze BIS.

  Odpowiedź przewodniczącego Rady Lecha Krupińskiego była następująca: „My, radni, bierzemy udział w różnych zebraniach, udzielamy się na forach – to jest promocja samorządu na co dzień.”

  Zważywszy na to, że frekwencja przedstawicieli samorządu w ostatnich debatach publicznych i konsultacjach była bliska zeru, można powiedzieć, że poczucie humoru pana Krupińskiego nie opuszcza…
  ;-)

  Nie była to jednak najbardziej wykrętna odpowiedź tej sesji: Burmistrz Całka, zapytany, kto wydał pozwolenia na budowę wszystkich bemowskich supermarketów, odpowiedział, że Burmistrz Gminy Bemowo (lata 1995-2002). Kiedy zaś przewodniczący Krupiński spytał o imię i nazwisko tej osoby, burmistrz poprosił o…formalne uszczegółowienie pytania :-)

  Atmosfera na sali obrad bemowskiego ratusza z sesji na sesję staje się coraz gorętsza – to znak, że zbliżają się wybory samorządowe. Radni nie szczędzą sobie krytyki i złośliwości.

  Wkrótce w IRB – sylwetki, sympatie i antypatie oraz „soczyste” wypowiedzi naszych samorządowców.


  adres tej wiadomości: www.bemowa.pl/news.php?id=334