www.bemowa.pl

:: Nowa, "lepsza" Lazurowa.
Wiadomość dodana przez: Dominika Zarzeczna, Artur Grzeszczyk (2006-05-10 09:52:18)

Pierwszy dzień konsultacji społecznych w sprawie projektu ul. Nowo-Lazurowej można określić jednym słowem: chaos.


Ulica Nowo-Lazurowa jest planowana jako droga główna, miejska (stąd inwestor – Zarząd Dróg Miejskich), mająca stanowić połączenie międzydzielnicowe Alei Jerozolimskich z trasą AK. Dopuszczalna maksymalna prędkość na niej ma wynosić 60 km/h.

Realizacja projektu będzie przebiegała w dwóch etapach:

Etap I: o długości 3,6 km na odcinku od węzła z Alejami Jerozolimskimi do ul. Połczyńskiej (Ursus, Włochy), koszt realizacji 389 653 000 PLN,
Etap II: o długości 2,8 km na odcinku od ul. Połczyńskiej do styku z projektowaną trasą ekspresową AK w węźle „Lazurowa”. Koszt realizacji 134 812 000 PLN.

Na odcinku etapu II, przebiegającego na Bemowie, ulica Nowo-Lazurowa będzie miała 4 pasy ruchu (dwie jezdnie jednokierunkowe po dwa pasy). Stara jezdnia ulicy Lazurowej zostanie rozebrana, a nowa droga, wedle zapewnień ZDM, będzie przesunięta o przynajmniej 6m w pola. Przebudowane zostaną skrzyżowania z ulicami Szeligowską, Człuchowską, Batalionów Chłopskich, Szobera, Górczewską.

Przeprowadzenie konsultacji społecznych na etapie planowania jest jednym z warunków ubiegania się przez inwestora o środki unijne na realizację przedsięwzięcia. Współorganizatorem debat jest samorząd Dzielnicy Bemowo, (reprezentowany wczoraj przez burmistrza Pawełczyka i radną Hannę Głowacką). Na pytania zaniepokojonych mieszkańców próbowali odpowiadać również inżynierowie z biura projektowego „Baks”, które opracowało projekt ulicy.

Zainteresowanie mieszkańców było spore – w gimnazjum przy ul. Rozłogi zgromadziło się ponad 100 osób, żywo zainteresowanych planami ZDM i w większości nie życzących sobie przeprowadzenia dwukrotnie większego ruchu ulicznego pod własnymi oknami. Burzliwa, chaotyczna i źle prowadzona dyskusja nie rozwiała wątpliwości Bemowian, a wręcz przeciwnie - jeszcze je pogłębiła.

Okazało się na przykład, że ulica Nowo-Lazurowa dość powszechnie mylona jest z trasą ekspresową S8, która będzie biegła nieopodal, przez pola (obie stykać się będą w węźle „Lazurowa”). Trasa S8 ma w założeniach odprowadzać ruch tranzytowy, tak aby Nowo-Lazurowa była od niego wolna.

Przedstawiciele inwestora zapewniali, że wzdłuż całej drogi ustawione zostaną ekrany, chroniące przed hałasem. Nie zmienia to jednak faktu, że w przypadku wysokich bloków, których wiele jest przy Lazurowej, ekrany nie spełnią swego zadania. ZDM zapewnia, że przeprowadzone zostały niezbędne ekspertyzy i najbardziej narażone na drgania i hałas miejsca są obserwowane. Na uwagi mieszkańców o konieczności uwzględnienia przy projektowaniu złego stanu technicznego stojących przy Lazurowej bloków odpowiedziano, że pękanie ścian nie jest przecież spowodowane planowaniem Nowo-Lazurowej.

Radny Mariusz Biadun stwierdził, że skoro już na etapie planowania zakłada się wymianę okien w zagrożonych budynkach, to budowa tak uciążliwej dla mieszkańców drogi jest bezcelowa, zwłaszcza że wobec tego wątpliwe jest, aby Unia Europejska wsparła finansowo inwestycję. Przedstawicielka ZDM odpowiedziała jedynie, że budowa Nowo-Lazurowej jest konieczna, ponieważ w przeciwnym razie ulica Powstańców Śląskich zostanie całkowicie zakorkowana.

Wśród zgromadzonych szybko emocje wzięły górę i dyskusja zmieniła się w kłótnię, której nikt nie podjął się opanować. Organizatorzy wyszli z konsultacji z przekonaniem, że niedoinformowani mieszkańcy jak zwykle chcą blokować rozwojową inwestycję, natomiast mieszkańcy utwierdzili się w przekonaniu, że znów ktoś decyduje o ich losie za ich plecami, pozorując tylko dyskusję...

Burmistrz Pawełczyk obiecał, że już od 13 maja w bemowskim ratuszu będzie wywieszony plan przebiegu Nowo-Lazurowej, a do 30 maja przy specjalnym stanowisku na parterze będzie można składać zaadresowane do ZDM uwagi pisemne dotyczące projektu drogi. Uwagą może być również zakwestionowanie celowości budowy. Nie przewidziano specjalnych formularzy do uwag, zatem powinny mieć one formę podania.

Na każde poprawne pod względem formalnym i merytorycznym zastrzeżenia inwestor zobowiązany jest odpowiedzieć w trybie urzędowym.

Przypominamy, że już 12 maja 2006 godz. 17.00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 20 ul. Irzykowskiego 1a (w patio) odbędzie się druga tura konsultacji w sprawie odcinka Człuchowska – S8.

KLIKNIJ ABY POWIĘKSZYĆ ZDJĘCIE
adres tej wiadomości: www.bemowa.pl/news.php?id=327