www.bemowa.pl

:: Żołnierze i ochotnicy II RP
Wiadomość dodana przez: Maciej nad Maćkami (2014-08-15 13:10:47)

Lato 1920 roku. Komuniści zainstalowani w Berlinie czekali na pobratymców maszerujacych ku nim przez Polskę.

 Rozhuśtane I Wojną Światową i marksistowską teorią totalnego podporządkowania jednostki władzom partii kierowanej przez lud wyborczy, nastroje niemieckiego społeczeństwa sprzyjały rozlewowi antycywilizacji na cały kontynent.
Należało tylko na sztykach sowieckich bojców roznieść broniacych Wiary, Honoru i Ojczyzny ,,polaczków''.
Bóg miejscem Biitwy Ostatecznej wybrał przedpola Warszawy.
Tu rozegrało się decydujące o losach chrześcijaństwa starcie. Tu wznieśliśmy się ponad podziały, staliśmy się społecznym monolitem w obronie wartości uniwersalnych.
Zwycięstwo Polski w Bitwie Warszawskiej złamało impet ekspansji komunizmu na zachód Europy. Uratowało jej kulturowy dorobek poszanowania w człowieku indywidualizmu, a zarazem nauczania szerszego wyjściu poza osobowe ego ku wspólnocie . 
Z perspektywy 94 lat stanowi podwaliny odbudowy moralnej współczesnej Europy na węgłach Ewangelii.
Gdy dziś przychodzi zmagać sie z antychrześcijaństwem budza sie w nas żołnierze i ochotnicy tamtej sprawy.  


adres tej wiadomości: www.bemowa.pl/news.php?id=31631