www.bemowa.pl

:: W Pałacu Kultury i Nauki, pl. Defilad1, VI piętro
Wiadomość dodana przez: Hanna Gill (2006-04-13 15:28:36)

Zostało wyłożone Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Stolicy.

W Studium zostały naniesione WSZYSTKIE stare i najgorsze plany tras ekspresowych przez Warszawę, bez jakiegokolwiek wariantowania, czy alternatywnych możliwości ominięcia stolicy. De facto, takie ustalenie studium, a potem planu zagospodarowania  przestrzennego, oznacza potwierdzenie starych rezerw i zamkniecie innych możliwości.
Co więcej, w mapie "Obszary problemowe i zagrożenia - kierunki rozwoju" jako obszary zagrożone zostały uwzględnione wyłącznie okolice planowanych tras S7, Olszynki Grochowskiej i fragment WOW w Wesołej. Wynika z tego, że poprowadzenie łączników autostrad przez Ursynów (POW) czy Bemowo i Żoliborz (S8) nie stanowi dla twórców studium żadnego potencjalnego problemu.
Naniesienie tras na studium przez Miejska Pracownie Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju odbyło się po konsultacji z warszawskim oddziałem GDDKiA (p. Hetmanek).
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2006 r., w Pałacu Kultury i Nauki, pl. Defilad1, VI piętro, sala Koncertowa, o godz. 17.00.

Wszyscy zainteresowani problemem tras w Warszawie powinni stawić się tam jak najliczniej.
Aby uwzględniono nasze wnioski należy wnieść uwagi do studium.

Zatem taktyka zalania indywidualnymi wnioskami jest tu jak najbardziej na miejscu. Liczymy także na wsparcie naszych dzielnic, które podjęly już stosowne uchwały.

Mogą je wnosić zarówno jednostki samorządowe, organizacje jak i osoby fizyczne. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m. st. Warszawy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 maja 2006 roku.
Jest niezwykle ważne, żebyśmy właśnie w tym momencie zarówno na poziomie lokalnym jak i ogólnowarszawskim wyrazili swój sprzeciw wobec tych projektów.

Pełny tekst studium znajduje się na

http://www.um.warszawa.pl/wydarzenia/studium/
adres tej wiadomości: www.bemowa.pl/news.php?id=302