www.bemowa.pl

:: Tereny wojskowe, czyli niczyje? - Fort Radiowo i Lasek Bemowski.
Wiadomość dodana przez: Dominika IRB (2006-03-02 14:05:35)

Są takie miesjca, które mogłyby być wizytówką i atrakcją turystyczną Bemowa, lecz obecnie pozostają zaniedbane i niszczeją z roku na rok. Sprawa Fortu Radiowo została poruszona na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska dzielnicy Bemowo.

Główny problem polega na tym, że tereny te nie należą do miasta - Fort Radiowo bowiem jest własnością Agencji Mienia Wojskowego, a Lasek Bemowski - Lasów Państwowych.

Na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska sprawa ta została poruszona niejako mimochodem, poza porządkiem obrad, przez radnego Andrzeja Piętaka.

Komisja doszła do wniosku, że należałoby przeprowadzić rozmowy z dowódcą garnizonu, celem uzyskania terenu Fortu Radiowo przez Dzielnicę. Wtedy mógłby on zostać przedstawiony jako teren przeznaczony do rewitalizacji i - co istotne - mógłby stać się przedmiotem zainteresowania konserwatora zabytków. Nie określono jednak terminu rozmów z władzami wojskowymi.

Stan na chwilę obecną jest taki, że zabytkowy Fort Radiowo z XIX-wiecznym mostem przesuwnym na fosie niszczeje, choć powinien być objęty opieką konserwatorską.

Obecny na zebraniu Komisji Burmistrz Pawełczyk tłumaczył, że Dzielnica Bemowo próbowała kupić od Agencji Mienia Wojskowego ten teren, jednak ani spotkanie z prezesem AMW, ani wysyłane pisma nie przyniosły rezultatu - wojsko nie umieściło Fortu Radiowo w ofercie sprzedaży.

Brak dobrej woli ze strony AMW + brak konsekwencji władz lokalnych = obecny stan Fortu Radiowo.
adres tej wiadomości: www.bemowa.pl/news.php?id=271